Activiteiten


Juridische bijstand voor scheidsrechters

Scheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of rond het voetbalveld kunnen voortaan gratis gebruik maken van juridische hulp van ARAG (rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener). Deze nieuwe dienst is beschikbaar voor alle 30.000 KNVB-scheidsrechters en verenigingscheidsrechters. De KNVB en ARAG willen op deze manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fysieke en verbale geweld op en rond de voetbalvelden Na incidenten kunnen scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonische raad en advies om al dan niet te procederen.

Uitreiking Ko de Winter Fairplay Wisselbokaal

Beste leden,

Geen training op woensdag 12 oktober 2011

In verband met een bijkomst voor scheidsrechter in Bergen op Zoom is er op woensdagavond 12 oktober 2011 is er geen training op het veld van vv Wemeldinge.

Bestrijding excessen

De KNVB heeft de (assistent)scheidsrechters per brief op de hoogte gebracht van haar acties tegen excessen op en rond de voetbalvelden. 

Gemakshalve wordt verwezen naar het PDF-bestand.

/sites/default/files/files/Brief%20scheidsrechters%20(aanpak%20excessen).pdf

 

Informatie Official Evaluatie Formulier

De KNVB heeft de (assistent)scheidsrechters geinformeerd over hoe een rapport kan worden geopend en bekeken via het Offical Portaal.

Gemakshalve wordt verwezen naar het PDF-bestand

 

/sites/default/files/files/brief%20official%20evaluatie%20formulier%5B1%5D.pdf

Week van de scheidsrechter

Tijdens de Week van de Scheidsrechter worden landelijk activiteiten georganiseerd bij veel sporten voor scheidsrechters. Naast landelijke acties is het streven dat zoveel mogelijk clubs meedoen aan deze week. Bijvoorbeeld door een extra hartelijke ontvangst van de omroeper voor de wedstrijd of een leuke activiteit met de scheidsrechters van de club.

Nieuwe opzet conditietest

Beste assistent scheidsrechter,

Zoals u heeft vernomen is met ingang van dit seizoen de opzet van de conditietest / spelregeltoets gewijzigd. Hiervoor in de plaats organiseren we themabijeenkomsten waarbij de ontwikkeling van de scheidsrechter centraal staat.

Iedere themabijeenkomst bestaat uit een praktijkgedeelte (fysieke training buiten op het veld) en een theoriegedeelte waarin de spelregeltoets een vast onderdeel is. Aan de hand van beelden wordt een spelregeltoets afgenomen.

Drie nieuwe leden

Recent hebben zich drie nieuwe leden aangemeld. Het zijn Ina de Pree uit Wilhelminadorp, Peter van der Borgt uit Kruiningen en Peter Quinten uit Colijnsplaat.

Allemaal van harte welkom en hopelijk zien we jullie op de clubavonden en de trainingen.

Seizoensopening 2011-2012

Vrijdag 16 september heeft de seizoensopening plaats gevonden in cafe-restaurant De Kruik in Yerseke.

Foto's van deze avond zijn te zien via ondestaande link.

 

http://www.scheidsrechters-nz-beveland.nl/image/tid/71

Jo-Annes de Bat ziet af van promotie naar Topklasse

Jo-Annes de Bat ziet af van promotie naar de Topklasse. Hij wil niet aan alle voorwaarden van de voetbalbond KNVB voldoen.De KNVB stelde aan het einde van het vorige seizoen dat hij niet voor promotie naar de Topklasse in aanmerking zou komen. Jo-Annes ontdekte vervolgens een fout, waarna hij van de KNVB alsnog naar de Topklasse mocht promoveren.

Advertentie