Nieuws


DANKWOORD JAN PLEUNE

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de enorme grote belangstelling dmv kaarten, bloemen, bezoekjes enz. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Goes. Dit deed en doet mij en Marjan enorm goed, daarvoor allen heel hartelijk dank..!

Tevens wensen wij iedereen Prettige Feestdagen en een sportief 2011...!

Jan en Marjan. 

JO-ANNES DE BAT IN UGANDA

Jo-Annes de Bat heeft recent Uganda bezocht en heeft daar een wedstrijd kunnen fluiten. Hoe dat is gegaan kunt u zien via de link:
http://www.youtube.com/watch?v=f7CXfKiDh4k 

PRAKTIJKBEGELEIDING VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS

Onlangs is het hoofdbestuur van de COVS akkoord gegaan met een voorstel van de KNVB om de begeleiding van verenigingsscheidsrechters door COVS-leden te laten geschieden.
Nader overleg met het districtsbestuur KNVB- Zuid I heeft opgeleverd, dat deze begeleiding voor dezelfde vergoeding in aanmerking komt als die geldt voor de begeleiding van beginnende KNVB scheidsrechters.
Het districtbestuur van de KNVB heeft daarbij wel de eis gesteld, dat de begeleider gediplomeerd moet zijn.
De opleiding hiervoor duurt overigens drie avonden.

COVS_VAANTJES PUPIL VAN DE WEEK

Vanaf vorig jaar heeft de COVS vaantjes laten maken die de scheidsrechters kunnen overhandigen aan de pupil van de week. Dit is natuurlijk een prachtig middel om de COVS als scheidsrechtersorganisatie verder uit te dragen maar ook de pupillen vinden dit vaantje altijd een bijzonder leuk aandenken. Bij de introductie is per afdeling een aantal gratis vaantjes verstrekt.

SPELREGELNIEUWS

In hoofdstuk 2 van Nieuwsbrief nr 15 heeft de KNVB een aantal spelregelwijzigingen gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn te vinden via het aanklikken van onderstaande hyperlink.

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/algemene berichten zuid 1 editie 15.pdf?id=1572

Advertentie