Nieuwe opzet conditietest en spelregeltoets


Geplaatst op 12 april 2011 - Door Izaak Lamse

Vanaf het seizoen 2011/’12 wordt afscheid genomen van de huidige opzet met betrekking tot de conditietesten en spelregeltoetsen.

Deze jarenlange traditie voldoet niet meer aan de eisen van leren en opleiden, zoals de KNVB deze voor ogen heeft. Niet alleen het voetbal ontwikkelt, maar ook de scheidsrechter, dus ook de manier waarop hij wordt getoetst.
 
Waarom een gewijzigde opzet? 
Het huidige systeem is een momentopname, veel scheidsrechters en rapporteurs ervaren dit bovendien als een afrekencultuur. Ofwel, het systeem doet geen recht aan de beoordeling van de scheidsrechter in het veld. Verder wordt de scheidsrechter bewust gemaakt van de mogelijkheden tot verbetering en ontwikkeling. De scheidsrechter van tegenwoordig moet kunnen inspelen op de vraag van zijn omgeving. Daarbij is “doorontwikkeling” het credo.
 
Pilot 
De districten West I en Zuid II starten nog dit seizoen met een pilot waarin maatwerkbijeenkomsten worden aangeboden. De inhoud van deze bijeenkomsten is competentiegericht en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte wordt het onderdeel spelregels of het onderdeel volgen en positiekiezen toegelicht met behulp van beelden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op het veld en staat onder leiding van een gediplomeerde trainer van de KNVB. De rode draad van de maatwerkbijeenkomsten is zelfontwikkeling van de scheidsrechter. De (assistent)-scheidsrechters uit de districten West I en Zuid II krijgen op korte termijn informatie over de data en locaties van de bijeenkomsten.
 
Voordelen 
De invoering van dit systeem kent een aantal voordelen voor KNVB-officials. Er wordt niet langer gekozen voor een momentopname. In plaats daarvan krijgt de scheidsrechter een uitnodiging voor het bijwonen van maatwerkbijeenkomsten. Aangezien de informatie van de bijeenkomsten competentiegericht is, kunnen scheidsrechters de opgedane kennis direct in praktijk brengen. Scheidsrechters die de maatwerkbijeenkomsten bijwonen ontvangen hier punten voor die uiteindelijk meetellen voor de eindranking in hun groep waarin ze actief zijn.
De bijeenkomsten worden gehouden op diverse plaatsen in het district. Dit geldt ook voor de pilot in West I en Zuid II.
 
De uitkomsten in de districten West I en Zuid II wordt als input gebruikt voor de nieuwe landelijke opzet in het seizoen 2011/’12. Tijdens de pilot zijn nog geen extra punten te verdienen. Binnenkort volgt nadere informatie. 

Advertentie