Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2018


Geplaatst op 06 maart 2019 - Door Izaak Lamse

Door omstandigheden een verlaat en kort verslag van de 78ste Jaarvergadering, gehouden op 18 februari 2019 te Wemeldinge.

Voorzitter Gerrit de Pater opende de vergadering met een lang betoog over de schoonheid van de scheidsrechtershobby.

De Kascommissie had tijdens hun jaarlijkse controle geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken in de boekhouding waardoor de voorzitter de vergadering vroeg (en kreeg) om decharge van het gevoerde financiële beleid. De Kascommissie gaf  het bestuur wel mee om duidelijkheid te verschaffen over de diverse contributievormen en de daarbij horende financiële verplichting van de leden. Een tweede advies betrof het vastleggen van deze contributievormen op een voor alle leden toegankelijke plek.

De begroting voor 2019 werd conform het voorstel vastgesteld.

De aftredende bestuursleden Vincent Wagenaar en Adrie Huyssen werden opnieuw gekozen. De Kascommissie nam afscheid van Ko van Stel en begroette Jozef Ngoumout als nieuw lid. Rien van Haaften bood zich aan als reserve lid.

Jos  Simonse bleek de spelregelkampioen 2018, gevolgd door Jan de Vos (2). Julian Simonse en Jozef Ngoumout deelden de derde plaats.

Tot verdienstelijke leden werden benoemd Kees Toorenaar (trainingsmateriaal) en Leo Uiterhoeve (trainer). Leo heeft het bestuur laten weten aan zijn laatste seizoen als trainer bezig te zijn.

Regiovertegenwoordiger Jan Stuut van het COVS-blad “De Scheidsrechter” stopt aan het eind van dit seizoen met zijn werkzaamheden en presenteerde zijn opvolger in de persoon van Onno Koster.

Advertentie