Privacyverklaring


Geplaatst op 20 juli 2018 - Door Izaak Lamse

De privacyverklaring is te vinden onder de kopjes "Home" en "Vereniging". Het bestuur beveelt elk lid aan om goed kennis te nemen van deze verklaring.

Advertentie