West-Vlaamse scheidsrechters zijn het verbaal- en fysiek geweld zat


Geplaatst op 10 oktober 2012 - Door Izaak Lamse

De scheidsrechters in West-Vlaanderen zijn het verbale en fysieke geweld zat en nemen harde maatregelen.

Hierbij de tekst zoals deze letterlijk - in naam van de voorzitters van de vriendenkringen West-Vlaanderen - werd gebracht aan de vergadering van de clubs :

Met stijgende verbazing nemen wij nota van de verbale & fysieke agressie die zich tegenover diverse refs in de eerste zes speeldagen - zowel tijdens wedstrijden van lagere afdeling als tijdens jeugdwedstrijden - in onze provincie heeft voorgedaan. Als voorzitter van de werkgroep van de West-Vlaamse scheidsrechters en tegelijk in naam van al mijn collega's, betreur ik dit ten zeerste.

Een duidelijk signaal drong en dringt zich op.

Na de eerste twee speeldagen besliste de werkgroep daarom om in het laatste weekend van oktober alle wedstrijden van lagere afdeling 10 minuten later aan te vangen dan voorzien. Vorige week werden wij echter in snelheid gepakt door nieuwe incidenten waardoor de actie werd vervroegd naar afgelopen weekend.

Precies in het weekend dat wij op een correcte manier om meer respect vroegen, constateerden wij met heel veel spijt dat er opnieuw verschillende wedstrijden zijn stilgelegd wegens verbale dan wel fysieke agressie tegenover de dienstdoende ref.

Vandaar werd vandaag met unanieme toestemming van alle voorzitters van de verschillende West-Vlaamse scheidsrechtersvriendenkringen beslist om volgend weekend geen wedstrijden te arbitreren in lagere afdeling, zijnde dus van eerste tot en met vierde provinciale. Voor de jeugd- en dameswedstrijden zullen de aangeduide refs wel hun wedstrijd leiden.

Wij wensen ons te verontschuldigen naar spelers, verantwoordelijken en clubs die het wel goed menen met de arbitrage maar zien gewoon geen andere uitweg meer. Trop is teveel.

Duidelijk nog mee te geven :

- dit is geen staking, wel een reactie/noodkreet + die er gekomen is gelet op het gebrek aan enige reactie vanwege de clubs

- dit is een beslissing genomen door het scheidsrechterskorps zelf - de provinciale scheidsrechterscommissie zit hiervoor niets tussen

- binnen enkele weken starten tientallen nieuwe refs, wij houden nu al ons hart vast

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Advertentie