KNVB handhaafd harde aanpak strafzaken


Geplaatst op 01 oktober 2012 - Door Izaak Lamse

De KNVB handhaaft ook in het nieuwe seizoen de harde aanpak van geweld op en rondom de velden. Eerdere berichten over lagere straffen na protesten van amateurclubs zijn volgens Geert van Gessel, voorzitter van de tuchtcommissie in het district Oost, dan ook onjuist. "Het beleid is slechts op onderdelen aangepast", stelt de Arnhemmer.

De harde aanpak van geweld resulteerde afgelopen seizoen in een waslijst aan strafzaken. In heel Nederland werden 105 elftallen uit de competitie gezet, daarnaast werd 74 personen het lidmaatschap van de KNVB ontnomen. Voor het district Oost ging het om zeven elftallen en 23 individuen. "Fikse cijfers, maar we waren zeker geen koploper. In het district West II ging het om veel grotere aantallen", weet Van Gessel.

De evaluatie van het nieuwe beleid leerde dat het 'in grote lijnen aan de verwachtingen voldeed'. "De KNVB is tevreden over de resultaten. Dat heeft Michael van Praag (voorzitter taskforce effectieve aanpak excessen,red.) laten weten", licht Van Gessel toe.

Ondanks tevredenheid over het nieuwe beleid zijn er dit seizoen op onderdelen wijzigingen doorgevoerd. De clubs zijn inmiddels per brief over de wijzigingen geïnformeerd. Zo gaat de tuchtcommissie een ander uitgangspunt hanteren bij excessen (ernstig fysiek of verbaal geweld, red.). "De tuchtcommissie was afgelopen seizoen verplicht de maximale straf te eisen als een exces bewezen werd geacht. Nu is het uitgangspunt de minimale straf, waarbij de aard van de overtreding en omstandigheden verzwarend kunnen werken", aldus Van Gessel.

Ook ten aanzien van collectieve excessen zijn er wijzigingen. ,,Het werd als onredelijk ervaren dat hele elftallen uit de competitie werden genomen vanwege het gedrag van enkele spelers of begeleiders. Het nieuwe beleid is gericht op het individualiseren van collectieve excessen. Verenigingen die meewerken aan het bestraffen van individuen worden beloond. In die gevallen wordt volstaan met voorwaardelijk uit de competitie halen, een boete en punten in mindering. Als clubs echter niet meewerken, dan worden elftallen gewoon uit de competitie gehaald" laat Van Gessel aan duidelijkheid niets te wensen over. Van lichtere straffen is volgens hem geen sprake.

Een opvallende beleidswijziging is wel het verlagen van de straffen voor pupillen en junioren. Zo is in plaats van ontzetting uit het lidmaatschap de maximale straf teruggebracht tot 36 maanden. "De gedachte hierbij is dat je op die leeftijd recht hebt op een tweede kans."

Bron: De Gelderlander

Advertentie