Spelregeluitleg bij vv G.O.E.S.


Geplaatst op 07 augustus 2012 - Door Izaak Lamse

Op uitnodigging van de kersverse zondag hoofdklasser G.O.E.S. hebben onze leden Jo-Annes en Rien spelregel uitleg gegeven aan de spelers en staf.

In een goed gevulde kantine (ca 40 personen) werden de spelers en de staf door Rien 10 schriftelijke vragen gesteld en voorzien van beeldmateriaal.

Dat dit voor sommige spelers toch wel als moeilijk werd ervaren bleek wel na het nakijken van de antwoorden. Ongeveer 70% bleek geen voldoende te hebben behaald.(5 of meer fout)

Tijdens het uitleg geven van de juiste antwoorden werd er flink gediscussieerd met Rien en de aanwezigen.

Daarna was het woord aan Jo-Annes die een presentatie hield over de persoon achter de scheidsrechter. Hier werd uitleg gegeven wat de scheidsrechter er voor moet doen om op een bepaald niveau te komen en te blijven.

Hier werd ook stilgestaan bij de persoon zelf,  training, verzorging, informatie over de clubs, spelers enz. Ook hier over werd er op een leuke en open manier met elkaar gediscuteerd.

Hopelijk hebben we een positieve bijdrage geleverd zodat er met iets andere ogen naar de arbitrage wordt gekeken en omgegaan wordt.

Eric Filius

Advertentie