MAATSCHAPPELIJKE STAGE EN MEER


Geplaatst op 21 december 2010 - Door Ad Min

Geacht bestuur,

Nu "Koning Winter" regeert in Nederland en de voetballers genieten van een vervroegde winterstop, willen wij als bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid- Beveland uw aandacht vragen voor de volgende onderwerpen.
 


SPELREGELKENNIS.
Wij, als bestuur horen vaak opmerkingen van onze leden dat de spelregelkennis bij zowel de senioren als de junioren vaak onder de maat is. Veel spelers lopen dan ook REGELMATIG tegen gele-kaarten aan omdat ze reageren op beslissingen van de scheidsrechter. Wij denken dat mede door een goede spelregelkennis het aantal kaarten zal verminderen. Hierdoor minder boetes en schorsingen. Als Scheidsrechtersvereniging willen wij U daarbij graag ondersteunen door ook voor uw vereniging een spelregelavond te organiseren in uw eigen clubgebouw. Gelukkig zijn er al enkele verengingen die daar gebruik van hebben gemaakt, en inmiddels hebben we ook al weer aanvragen voor 2011.

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS.
Enkele weken geleden kregen wij van een tweetal verenigingen het verzoek om een avond te verzorgen voor de verenigingsscheidsrechters van beide verenigingen. Ook werd er gevraagd of wij als scheidsrechtersvereniging eventueel vrijwilligers hadden die eens een wedstrijd van deze scheidsrechters willen bezoeken en na afloop met hun het functioneren als scheidsrechter willen bespreken. Uiteraard zijn we hiertoe bereid , wellicht is het ook iets voor uw vereniging.
Afhankelijk van het aantal belangstellenden zullen we hiervoor enkele data vrijhouden. Het is NIET de bedoeling deze mensen over te halen om voor de KNVB te gaan fluiten. Wij zijn een vereniging voor ALLE scheidsrechters en willen gezamenlijk met de verenigingen het niveau van de scheidsrechters verbeteren.

JEUGDSCHEIDSRECHTERS en MAATSCHAPPELIJKE STAGE.
"Jongeren hebben de toekomst", een veel gehoorde uitspraak op allerlei gebieden. Voor vrijwilligerswerk, waar de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers steeds oploopt, is deze uitspraak ook van toepassing. Jongeren zijn de vrijwilligers van de TOEKOMST, maar kunnen ook de vrijwilligers van NU zijn! Veel sportverenigingen hebben jongeren "in huis", maar hoe krijg je ze meer betrokken bij de vereniging? En hoe krijg je jongeren als vrijwilliger actief.

Wat houdt maatschappelijke stage in?
Maatschappelijke stage staat voor de inzet van jongeren in maatschappelijke organisaties als onderdeel van het lesprogramma op school. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs ( en soms ook beroepsonderwijs) maken op die manier kennis met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties door zich actief in te zetten. Het belangrijkste doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren leren wat het is om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De kennismaking met vrijwilligerswerk staat voorop. Dit is het grote verschil met een beroepsstage waarin vaardigheden en werkhouding centraal staan. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het onderwijsprogramma. De uren die leerlingen hierin investeren tellen dus mee voor het totaal aantal onderwijsuren. Dit betekend dus dat jongeren minder uren op school hoeven te zitten omdat ze tijdens de maatschappelijke stage buiten de school leren. Jongeren kunnen een maatschappelijke stage in verschillende sectoren uitvoeren, ook in de sport. Alle organisaties die met vrijwilligers werken kunnen een geschikte stageaanbieder zijn. Zo ook uw sportvereniging.

Wie zijn die jongeren die een maatschappelijke stage lopen?
De jongeren die een maatschappelijke stage gaan lopen zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs van VMBO,HAVO en VWO. Daarnaast zijn er soms beroepsopleidingen die met deze stages werken. In welk leerjaar de maatschappelijke stage gepland wordt verschilt per school. Veel scholen kiezen ervoor om deze stage in de hogere klassen uit te voeren, maar bij sommige scholen gaan juist de jongste leerlingen hiermee aan de slag. De leeftijd van de jongeren die een maatschappelijke stage gaan lopen varieert van 13 t/m 18 jaar. 

Jongeren verschillen daarnaast in affiniteit met sport. Leerlingen die op school gekozen hebben voor een sportklas of zelf actief zijn als sporter (voetballer) zullen eerder voor een maatschappelijke stage in de sport kiezen.

Wat levert het de vereniging op?
Sportverenigingen zijn bij uitstek vrijwilligersorganisaties en bovendien sluiten ze vaak goed aan bij de belevingswereld en interesses van jongeren. Maatschappelijke stages bieden sportverenigingen de kans om aan de slag te gaan met jonge vrijwilligers. Zowel eigen jeugdleden als jongeren van buiten de vereniging kunnen een bijdrage als vrijwilliger leveren.

Voor veel verenigingen is het vinden van nieuwe vrijwilligers een onderwerp dat het hele jaar door de aandacht vraagt. Daarnaast zijn jongeren binnen de vereniging een groep waar moeilijk grip op te krijgen is. Door als vereniging met de maatschappelijke stages aan de slag te gaan en jongerenparticipatie te bevorderen is er veel te winnen:
Eigen jeugdleden leveren actief een bijdrage aan de vereniging.

 

  • Jongeren leren hoe hun vereniging werkt.
  • Jongeren van buiten de vereniging maken via een maatschappelijke stage kennis met de vereniging.
  • Extra helpende handen.
  • De vereniging laat zijn maatschappelijke betrokkenheid zien; dit is positief voor het imago.
  • Jongeren komen met nieuwe ideeën omdat ze een andere kijk op de organisatie hebben.
  • Er is een kans dat jongeren actief blijven als vrijwilliger; vooral bij eigen jeugdleden die na hun stage gevraagd worden om te blijven is deze kans aanwezig.


Wat moet de vereniging investeren?
Om met jonge vrijwilligers aan de slag te gaan moet de vereniging investeren. Er moet bijvoorbeeld tijd vrij worden gemaakt voor de begeleiding van jongeren en een goede organisatie van maatschappelijke stages binnen de vereniging. Voordat je als vereniging van start gaat met maatschappelijke stages moet je dus besluiten of je hierin wilt en kunt investeren.

Wij, als Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland hebben hierover al diverse bijeenkomsten bezocht. Zo hebben wij gesproken met medewerkers van de Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio. Deze organisatie is een soort stagemakelaar. Zij hebben de contacten met de scholen in de regio, zij bieden namens de verenigingen/organisaties stageplaatsen aan bij de leerlingen.

Ook hebben wij gesproken met medewerkers van de KNVB district Zuid1 in Breda. Wij als scheidsrechtersvereniging zien samen met de KNVB mogelijkheden om jongeren hun verplichte maatschappelijke stage bij UW VERENIGING te doen. Hiervoor hebben wij natuurlijk de medewerking van de verenigingen nodig.

Wat willen wij en wat betekend dat voor uw vereniging?
Wij willen proberen om de leerlingen actief te krijgen voor uw vereniging als jeugdscheidsrechter. Jongeren, die zelf eventueel al actief voetballen, jeugdwedstrijden te laten fluiten bij bijvoorbeeld F, E en D pupillen. Samen met de KNVB willen we voor deze jeugdscheidsrechters een opleiding organiseren. Uiteraard behoren de uren van de opleiding ook tot de maatschappelijke stage.
Om de jongeren hiervoor enthousiast te krijgen hebben wij de hulp van U nodig. U kent deze jongeren en weet deze op een juiste manier te benaderen. Hopelijk bent U net zo enthousiast als wij en kunnen we samen deze plannen verder uitwerken.

Wij als bestuur willen graag uw mening weten over bovenstaande onderwerpen. U zou ons en hopelijk ook uzelf en de leden een plezier doen om binnen het bestuur/vereniging deze onderwerpen te bespreken.

Wij rekenen op een reactie van uw kant, zodat wij weten hoe er door de verenigingen in onze regio over deze onderwerpen wordt gedacht. Ook indien u geen belangstelling hebt gaarne even een berichtje naar onze secretaris.

Tot slot wens ik U allen prettige feestdagen, goede gezondheid en veel voetbalplezier in 2011. Ik hoop velen van U te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie op 07 januari in Wemeldinge.

Met vriendelijke sportgroeten,
namens het bestuur,

W.G.

Sjaak Vleugel,
 

Advertentie