De COVS


Geplaatst op 06 januari 2011 - Door Ad Min

De covs is de overkoepelende organisatie van de scheidsrechtersverenigingen.
Zij biedt:

  • Belangenbehartiging Landelijk gezien is de COVS Nederland een volwaardige gesprekspartner van de KNVB. Zowel landelijk als op districtsniveau is de COVS vertegenwoordigd.
     
  • Juridische bijstand De COVS heeft een juridisch adviseur die in opdracht van het bestuur COVS Nederland adviezen verstrekt en bijstand verleent in onder andere molestatiezaken aan leden van de COVS.
     
  • Contacten De COVS onderhoudt contacten met belangenorganisaties in de (voetbal)sport om samen binnen de KNVB beleid te kunnen ontwikkelen en vaardigheden te kunnen aanleren.
     
  • Informatie Elke maand verschijnt het landelijk vakblad de Scheidsrechter, het officieel orgaan van de COVS met nuttige artikelen over beleving en arbitrage. Ieder COVS-lid ontvangt dit blad gratis.

Advertentie