De "Ko de Winter" Fairplay wisselbeker


Geplaatst op 06 januari 2011 - Door Izaak Lamse

Om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van fairplay heeft de scheidsrechtervereniging Noord- en Zuid-Beveland besloten met ingang van het seizoen 2004-2005 een Fairplay-bokaal in te stellen. Alle verenigingen (ook niet leden) die gesitueerd zijn binnen het werkgebied van onze vereniging (gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland en het oostelijk deel van Schouwen-Duiveland) komen in aanmerking voor deze trofee.

De trofee, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest sportieve vereniging binnen het werkgebied, heeft de naam "Ko de Winter Fairplay Wisselbeker" meegekregen.

Belangrijkste opdracht aan de samensteller van het reglement was het vinden van een formule waarin alle verenigingen, groot of klein, uitkomend in de hoofdklasse of een reserveklasse, een eerlijke kans moesten krijgen op een juiste klassering. Verder moest de klassering gebaseerd zijn op feiten.
 

Deelname

 1. Voor bepaling van de winnaar van de Ko de Winter Fairplay Wisselbeker (hierna te noemen de fairplaycup) van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland is dit reglement van toepassing. Dit reglement is met ingang van het seizoen 2009/2010 gewijzigd vanwege het niet meer verschijnen van de Officiële Mededelingen (OM)
 2. Elke veldvoetbalvereniging binnen het werkgebied van voornoemde scheidsrechtersvereniging komt in aanmerking voor de fairplaycup.
 3. Het werkgebied van voornoemde scheidsrechtersvereniging omvat het grondgebied van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. Ook het oostelijk deel van de gemeente Schouwen-Duiveland behoort tot het werkgebied. De scheidingslijn tussen oost en west is bepaald door de Delingsdijk.

Ranglijst

 1. Winnaar van een fairplaycup is die vereniging met het laagste gemiddelde. Het gemiddelde is het totale aantal strafpunten + startfactor (zie 3. Strafpunten) gedeeld door het aantal meetellende teams (zie 4. Teams).
 2. Bij gelijke stand is het aantal rode kaarten bepalend. Het aantal rode kaarten wordt gedeeld door het aantal elftallen.

Strafpunten

 1. Als basis voor de bepaling van het aantal strafpunten dient de jaarlijkse opgave van de KNVB district Zuid I. Deze jaarlijkse opgave betreft het aantal gele- en rode kaarten per vereniging alsmede het aantal wedstrijden schorsing en het aantal punten in mindering.
 2. De strafmaat is als volgt gestaffeld:
  • Gele kaart = 1 strafpunt
  • Rode Kaart = 5 strafpunten
  • Schorsing = 2 strafpunten per wedstrijd
  • Wedstrijdpunt in mindering = 25 strafpunten
 3. Elke vereniging krijgt ook een ‘startfactor’. Deze wordt bepaald door totaal aantal strafpunten te delen door het totale aantal meetellende teams.
 4. Strafpunten, die worden behaald door een combinatievereniging (samenwerkingsverband) tellen voor de helft mee (dan wel 1/3 bij een samenwerkingsverband van 3 verenigingen, etc.) bij de oorspronkelijke verenigingen.

Meetellende teams

 1. Alle senioren-, veteranen-, dames en juniorenteams (ABC) tellen mee, behoudens het gestelde in de rest van dit reglementartikel.
 2. Teams die zijn ingedeeld in competities, die niet worden georganiseerd door het KNVB district Zuid I tellen niet mee. Een uitzondering hierop vormen teams uitkomende in de landelijke competities.
 3. Teams die voetballen in 7-tallen tellen niet mee.
 4. Beloftecompetities tellen niet mee.
 5. Combinatieteams die het gevolg zijn van samenwerkingsverbanden tellen voor de helft (dan wel 1/3 bij een samenwerkingsverband bij 3 verenigingen, etc.) mee bij de oorspronkelijke verenigingen.
 6. Als uitgangspunt voor het aantal meetellende teams geldt de competitie-indeling zoals vermeldt op de website www.mijnknvb.nl per 1 oktober en per 1 maart.
 7. Teams die uitkomen in de reeksen tellen, voor elke reeks, voor de helft mee.
 8. Verenigingen met zowel een zaterdag- als zondagafdeling worden als 1 vereniging gezien.

 Slotbepaling

 1. De fairplaycup wordt uitgereikt op een officiële bijeenkomst van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland aan de aanwezige vereniging die in het afgelopen seizoen het hoogst is geëindigd.
 2. In situaties waarin dit reglement niet voorziet en in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het uitvoerende comité van de Scheidsrechtervereniging Noord- en Zuid-Beveland, beslist het bestuur van genoemde scheidsrechtervereniging. 

 

Advertentie