Uitreiking Ko de Winter Fairplay Wisselbokaal


Geplaatst op 08 oktober 2011 - Door Izaak Lamse

Beste leden,

In navolging van voorgaande jaren wordt over het afgelopen voetbalseizoen 2010-2011 wederom de Ko de Winter Fairplay Wisselbokaal uitgereikt. Deze wordt uitgereikt aan de voetbalvereniging uit ons werkgebied die in dat seizoen de hoogste score heeft behaald op het gebied van Fair Play. Deze score wordt bepaald aan de hand van het aantal ontvangen KNVB straffen. Het reglement vindt u op onze website http://www.scheidsrechters-nz-beveland.nl/node/178.

Vorig jaar is de wisselbeker gewonnen door de voetbalvereniging Waarde.

Voor deze avond, die wordt gehouden op maandag 14 november 2011, aanvang 20:00 uur, in de zaal van camping Klein Stelle, Stelhoekweg 1, 4424 NN Wemeldinge, hebben wij als gastspreker uitgenodigd de heer Pol van Boekel, internationaal scheidsrechter. Hij zal een interessante lezing verzorgen over zijn scheidsrechters-carrière en de rol van fair play in het hedendaagse voetbal. 

Hierna zal Pol van Boekel, samen met onze erevoorzitter Ko de Winter, de Fairplay wisselbeker uitreiken aan de winnende vereniging van het afgelopen seizoen. 

We nodigen jullie van harte uit en hopen op een druk bezochte avond die volgens ons een unieke gelegenheid biedt om in een informele sfeer te spreken met mensen die op enige manier betrokken zijn bij het amateurvoetbal in het algemeen en de arbitrage in het bijzonder. 

Met vriendelijke sportgroeten,

namens het bestuur,

Rob Venmans

Secretaris

Advertentie