Nieuwe opzet conditietest


Geplaatst op 04 oktober 2011 - Door Izaak Lamse

Beste assistent scheidsrechter,

Zoals u heeft vernomen is met ingang van dit seizoen de opzet van de conditietest / spelregeltoets gewijzigd. Hiervoor in de plaats organiseren we themabijeenkomsten waarbij de ontwikkeling van de scheidsrechter centraal staat.

Iedere themabijeenkomst bestaat uit een praktijkgedeelte (fysieke training buiten op het veld) en een theoriegedeelte waarin de spelregeltoets een vast onderdeel is. Aan de hand van beelden wordt een spelregeltoets afgenomen.

Voor de groepen AV-LL, AV-AL, AV-1  en alle assistent-scheidsrechters worden twee bijeenkomsten per seizoen georganiseerd. Voor de overige groepen organiseren we één bijeenkomst.

Punten te verdienen!

Als scheidsrechter wordt u beloond als u een themabijeenkomst bezoekt. Iedere scheidsrechter kan per seizoen maximaal 100 punten scoren. Het totaal aantal gescoorde punten telt mee als een extra rapport. Hierbij geldt niet de regel dat dit meetelt als het “laagste rapport” wat kan komen te vervallen. Bij geen deelname vindt er een registratie plaats van nul punten.

De punten worden op de volgende wijze verdiend:

  1. 40 punten door het bijwonen van een bijeenkomst;
  2. 30 punten door het (actief) meedoen aan de training;
  3. 3 punten per goed antwoord tijdens de spelregeltoets met een maximum van 30 punten.

Scheidsrechters uit de groepen AV-LL, AV-AL, AV-1 en alle assistent-scheidsrechters krijgen de helft van het aantal punten per bijeenkomst.

Zelf inschrijven!

U kunt zich alleen inschrijven voor de avonden die specifiek voor uw groep staan gepland. Open de link in onderstaand schema, hierna is het eenvoudig om de inschrijving te realiseren.

Bijeenkomsten:

AV-1 + alle assistenten

Woensdag 2 november De Toss te Breda                                         inschrijven

AV-2, AV3 en AV-J1

Woensdag 12 oktober BVV’63 te Bergen op Zoom                           inschrijven

Donderdag 3 november Willem II te Tilburg                                        inschrijven

AV-4, AV-5, AV-J2, AV-J3 en AV-J4

Dinsdag 11 oktober      De Stip te Eindhoven                                      inschrijven

Woensdag 12 oktober SV Drechtsteden te Zwijndrecht                    inschrijven

Donderdag 13 oktober  Willem II te Tilburg                                          inschrijven

Woensdag 2 november vv Walcheren te Vlissingen                          inschrijven

 

Klik op een link om deze te openen en u aan te melden!

Alle avonden starten om 19.30 uur en duren ongeveer 2,5 uur.

Wij verzoeken u om tijdig (19:00 uur) aanwezig te zijn, zodat een ieder tijd heeft om zich om te kleden voor de training.

In verband met de organisatie sluit de inschrijftermijn op 1 oktober 2011. Indien u deel wilt nemen aan één van de bijeenkomsten dient u zich dan ook tijdig aan te melden.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan het praktijkgedeelte kunt u contact op te nemen met de afdeling scheidsrechterszaken via

Zuid1-scheidsrechterszaken@knvb.nl of 076-5728313

Door deze vernieuwde opzet komen we toe aan de wens van vele officials om de conditietest en spelregeltoets anders te gaan organiseren. De nieuwe opzet rekent de (assistent-) scheidsrechters niet meer af, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de officials. Het is in de nieuwe situatie aan de motivatie en verantwoordelijkheid van de (assistent-)scheidsrechter zelf om te bepalen of men aanwezig wil zijn om zodoende punten te scoren.

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende en volledig geïnformeerd te hebben en ontmoeten u graag bij één van de themabijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

Advertentie