juli 2018


Privacyverklaring

De privacyverklaring is te vinden onder de kopjes "Home" en "Vereniging". Het bestuur beveelt elk lid aan om goed kennis te nemen van deze verklaring.

Seizoensopening 2018-2019 vastgeplakt pictogram

Op vrijdag 7 september a.s. geven we de aftrap voor het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019. Dat doen we door mosselen of spareribs te gaan eten bij `Klein Stelle` in Wemeldinge.

 

Advertentie