COVS


Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 37 min 59 sec geleden

Spelregelvraag van de week (9 november 2018)

vr, 09/11/2018 - 08:01

Tijd voor de spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had C moeten zijn: Het moment dat gemerkt wordt dat de bal stuk gaat of is, bepaalt wat er moet gebeuren. Nu werd al gemerkt dat bij aanraking van de doelpaal de bal stuk raakte en  is er dus geen geldig doelpunt gemaakt. Er dient te worden hervat met een scheidsrechtersbal en wel op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op een plek die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de bal lek raakte.

Wil je eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Doe je ook mee aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap? Maak nu ronde 1!

Spelregelvraag van de week (9 november 2018):

De doelman van de thuisploeg brengt met de hak van zijn schoen een streep aan op de doellijn in het midden van het doel, dit met als doel om te kunnen zorgen dat hij steeds in het midden van het doel staat. Tijdens de wedstrijd bij de eerste aanval op dat doel, merkt de scheidsrechter dit.  Wat beslist de scheidsrechter?

A. De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de plaats waar de bal is.

B. De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije schop aan de tegenpartij op de plaats waar de bal is en geeft de doelman een waarschuwing.

C. De scheidsrechter kan hier tijdens de wedstrijd niets aan doen, maar meldt achteraf dit voorval aan de bond.

D. De scheidsrechter moet wachten tot de bal niet meer in het spel is en moet dan de keeper een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart.

Laat onderstaand het volgens jou juiste antwoord weten!

Reglement Protos Weering Toernooi 2018/19

do, 08/11/2018 - 11:49

WEDSTRIJDREGLEMENT (2018/2019) 42e PWZ zaalvoetbaltoernooi

Het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de v.v. Protos uit Steenwijksmoer voor amateur veldvoetbalverenigingen vanaf de 3e divisie en alle lager spelende verenigingen.

Algemeen

 1. 1. Elke poule bestaat uit 5 teams (uitgezonderd de finale, finale 6 teams).
 2. 2. Een team bestaat uit : 1 doelverdediger, 4 veldspelers, max. 3 wisselspelers en max. 3 begeleiders.
 3. 3. Een team is speel gereed indien minimaal 4 spelers (incl. keeper) speel gereed aanwezig zijn.
 4. 4. Elke vereniging verplicht zich met de A- selectie veldspelers deel te nemen. Dit om devaluatie van het toernooi te voorkomen.
 5. 5. Een speler van de A- selectie moet tenminste vanaf 1 september jl. voorafgaande aan het toernooi lid zijn van de vereniging en minimaal één bindende wedstrijd in het eerste elftal voor de desbetreffende vereniging hebben gespeeld.
 6. 6. Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal spelregels van de KNVB (bijlage 1) met de hierna volgende aanvulling voor dit toernooi.
 7. 7. Er wordt gespeeld met een normale zaalvoetbal. Dus niet met een zogenaamde plofbal.
 8. 8. Protesten worden niet toegestaan. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding, eventueel in overleg met de organisatie en/of de scheidsrechter(s).
 9. 9. Indien (een) speler(s) of begeleider(s) zich tijdens het toernooi misdraagt (dragen), wordt in overleg met de toernooileiding c.q. organisatie bekeken of eventuele sancties aan de orde zijn, b.v. uitsluiting van één of meerdere wedstrijden, of van het gehele toernooi.
 10. 10. Een team dat zich schuldig maakt aan het staken van een wedstrijd verliest deze met 3-0. Eventuele verdere sancties in overleg met de toernooileiding c.q. scheidsrechter(s).
 11. 11. Een wedstrijd begint met max. 8 spelers, en eindigt met dezelfde spelers. Vaste nummers zijn niet verplicht, wel wenselijk! Bij het inbrengen van een veldspeler als keeper dan zal deze een andere nummer moeten dragen als de “vaste”. Is dit niet geval dan moet de speler het veld weer verlaten.
 12. 12. Een speler mag de zaal tijdens de wedstrijd niet verlaten, tenzij deze wordt weggestuurd door de scheidsrechte
 13. 13. Bij de voorronden zorgt elke vereniging voor een eigen doel- lijnrechte
 14. 14. Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de uitrusting van de teams te weinig verschilt, speelt het eerst genoemde team in afwijkende kleuren. Thuis spelende (volgens programma) vereniging moet zorgen voor een afwijkende uitrusting.
 15. 15. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Een gelijkspel 1 pun Een team dat niet op tijd aanwezig is verliest de wedstrijd met 2-0.
 16. 16. Bij een overwinning met een verschil van drie doelpunten of meer wordt een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld. De premie wordt niet uitgekeerd als de drie doelpunten verschil is verkregen doormiddel van een staking.
 17. 17. In elke hal wordt voor de topscoorder een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld.
 18. 18. In elke poule wordt een halve competitie gespeeld. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 19. 19. Elke wedstrijd duurt 25 minuten. Alleen de scheidsrechter is gerechtigd de klok stil te zetten tijdens een wedstrijd.
 20. 20. De stand in de poule wordt bepaald door 4 criteria, waarbij de volgorde bepaald wordt door :

A: De meeste wedstrijdpunten

B: Het doelsaldo

C: Het aantal gescoorde doelpunten

D: Het onderlinge resultaat

 1. 21. Mochten er alsnog ploegen gelijk eindigen en in aanmerking komen voor de volgende ronde, dan bepalen strafschoppen de eindstand in de poule. Loting bepaalt welke vereniging begint met het nemen van de strafschoppen.
 2. 22. Regeling spelerspas KNVB is van toepassing. Verenigingen zijn verplicht de digitale spelerspassen te kunnen tonen aan de scheidsrechter als erom gevraagd word.  Kan hier niet aan worden voldaan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben. Bij een directe rode kaart is de betreffende speler/vereniging verplicht middels de digitale spelerspas van de KNVB de gegevens aan de scheidsrechter te verstrekken.
 3. 23. Wanneer het reglement niet voorziet dan neemt de commissie een beslissing over de situatie. Deze beslissing is dan bindend.

Straffen

Indien een speler en/of begeleider zoals genoemd in punt 2 zich tijdens een wedstrijd misdraagt legt de scheidsrechter een tijdstraf op door het tonen van de gele kaart (= 2 minuten) of een definitieve verwijdering door het tonen van de rode kaart (=5 minuten).

Een tweede gele kaart voor dezelfde speler en/of begeleider gedurende de wedstrijd betekent een rode kaart, en betekent alleen uitsluiting voor de lopende wedstrijd.

Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij het wedstrijdsecretariaat.

Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord, in dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. Als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld met 1 speler
 2. b. Als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt dan spelen beide teams verder met 4 spelers.
 1. c. Als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dan uit 3 spelers bestaat, slechts met 1 speler worden aangevuld.
 2. d. Als beide teams uit 3 spelers bestaan en er een doelpunt wordt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers.
 3. e. Als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

Een directe rode kaart heeft tot gevolg dat een speler en/of begeleider voor de rest van het toernooi is uitgesloten van deelname. Ook kan dit tot sancties leiden van de KNVB-tuchtcommissie.

–Een speler die een rode kaart ontvangt (na 2 gele kaarten of direct rood) mag na maximaal
5 minuten vervangen worden door een andere speler.

–Een speler die eerst een gele kaart ontvangt en direct daarna een rode kaart ontvangt mag na maximaal  2 + 5 minuten vervangen worden.

–Indien de ploeg die speelt in een overtal  (bv 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij

de ploeg in ondertal dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

(zie ook punt 7 onder belangrijkste KNVB zaalvoetbal spelregels, bijlage 1.)

Voorronden

Er wordt gespeeld in 20 poules. De nrs. 1 en 2, alsmede de 10 beste nrs. 3 van alle poules gaan door naar de kwartfinales. De eerste drie plaatsen in de poule moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

Kwartfinale

Er wordt gespeeld in 10 poules. Vanuit de kwartfinales gaan alle nrs. 1 en 2, en de 5 beste nrs. 3 naar de halve finale. De eerste drie plaatsen moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

Halve finale

Er wordt gespeeld in 5 poules. Vanuit de halve finale gaan alle nrs. 1 naar de FINALE. Tevens gaan alle nrs. 2 door naar de tussenronde. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

Tussenronde

Er wordt gespeeld in 1 poule. Vanuit deze tussenronde gaat alleen de nr. 1 naar de FINALE. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

Finale

De Finale bestaat uit 2 poules met elk drie teams. De poule-indeling wordt een kwartier voor aanvang door loting bepaald. Alle drie plaatsen in elke poule moeten bekend zijn. De nr. 1 en

2 uit elke poule spelen een kruisfinale. De winnaars van de kruisfinale spelen om de 1e en 2e plaats .De verliezers van de kruisfinale spelen om de 3e en 4e plaats. De beide nr. 3 uit de poules spelen om de 5e en 6e plaats. Bij een gelijke stand in de kruis- en finalewedstrijd zal dit worden beslist door het nemen van strafschoppen. De finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats duurt 2×20 minuten, waarbij van speelhelft wordt gewisseld.

 Strafschoppen

Indien strafschoppen een winnaar moeten aanwijzen gelden de volgende richtlijnen. Strafschoppen worden om en om genomen door 3 verschillende spelers. Is er geen winnaar, dan nemen de overige spelers (incl. de doelman en eventuele spelers op de strafbank) om en om strafschoppen tot er een winnaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen alle spelers in dezelfde volgorde zolang strafschoppen tot er één niet scoort.

EHBO:

EHBO cq verzorging dient door deelnemende verenigingen zelf te worden verzorgd en ondersteunend/beschikbaar zijn daar waar nodig tijdens de toernooidagen.PWZ zorgt voor aanwezigheid AED.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen, in welke vorm dan ook, opgelopen voor, tijdens of na dit toernooi.

Bijlage

1: De belangrijkste 7 KNVB Zaalvoetbal Spelregels 

 1. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal:
 2. a. bij het begin en het einde van de wedstrijd (eerste, tweede helft en eventuele verlenging);
 3. b. bij hervatten na een doelpunt;
 4. c. bij het nemen van een strafschop;
 5. d. wanneer de bal het plafond/de spanten raakt; spelhervatting; intrap op de plaats dichtst gelegen waar de bal het plafond/spanten heeft geraakt voor het andere team
 6. e. bij het overtreden van de (spel)regels;

 2: Voordeelregel

De scheidsrechter behoeft niet te straffen in gevallen, waarin hij overtuigd is dat door te straf-

fen, het overtredende team daaruit voordeel zou trekken. Dit ontheft hem echter niet van de verplichting de speler die een overtreding begaat, welke met een tijdstraf bestraft moet worden, op een later tijdstip alsnog deze tijdstraf op te leggen door het tonen van de gele kaart of definitief te verwijderen door het tonen van de rode kaart.

 3: Intrap

Indien de bal niet op de juiste wijze of op de juiste plaats is ingetrapt, moet de bal door het andere team worden ingetrapt. Bij de intrap mag de bal óp tot maximaal 25 cm achter de zijlijn liggen. De speler die de bal met een trap in het spel brengt, moet op het ogenblik dat hij dat doet met een deel van de voet van het standbeen op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan. Op het punt waar de bal wordt ingetrapt moeten spelers van het andere team tenminste 5 meter afstand in acht nemen. Daarnaast moet de bal binnen 4 seconden worden ingetrapt. De bal is in het spel onmiddellijk nadat hij door een trap in het speelveld is gekomen.

 1. Wisselen

De wisselspeler mag worden ingezet, nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Een doelverdediger die uit het veld gaat en in het veld zijn shirt uittrekt, dient te worden gestraft met 2 minuten tijdstraf door het tonen van de gele kaart en een indirecte vrije schop voor het andere team, wegens onbehoorlijk gedrag, op de plaats waar de bal was op het moment dat het spel werd onderbroken.

 1. Vrije schoppen
 2. a. directe vrije schop (waaruit rechtstreeks tegen het overtredende team kan worden gescoord);
 3. b. indirecte vrije schop (waaruit niet kan rechtstreeks kan worden gescoord) b.v. als de doelman.:
 • de bal staande op eigen helft ontvangt van een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen, zonder dat de bal is gespeeld of aangeraakt door de tegenstander;
 • de bal raakt of controleert met zijn hand(en) uit een intrap die rechtstreeks door een medespeler naar hem wordt gespeeld;
 • de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op zijn eigen speelhelft gedurende meer dan vier seconden.

Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van het andere team zich minstens 5 meter van de bal bevinden totdat deze in het spel is.

 1. Disciplinaire straffen (gele/rode kaarten)

Een speler dient bestraft te worden met een tijdstraf van 2 minuten door het tonen van de gele kaart indien hij onder andere:

 1. a. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
 2. b. door woord of handeling toont het niet eens te zijn met de leiding;
 3. c. opzettelijk niet de vereiste afstand in acht neemt bij spelhervattingen;
 4. e. op ruwe of gevaarlijke wijze een tegenstander aanvalt of een sliding uitvoert;

Een speler dient bestraft te worden met een definitieve veldverwijdering door het tonen van een rode kaart indien hij zich schuldig maakt aan;

 1. a. ernstig gemeen spel of gewelddadige handeling;
 2. b. het bezigen van grove beledigende taal;
 3. c. indien naar het oordeel van de scheidsrechter, een speler zich beweegt in de richting van het doel van zijn tegenstander; in een duidelijke situatie waarin hij een doelpunt zou kunnen scoren; opzettelijk en op onreglementaire wijze, wordt belet de bal te spelen en daardoor de speler van het aanvallende team de hierboven bedoelde scoringskans wordt ontnomen; moet de speler, die de overtreding heeft begaan van het speelveld worden gezonden; vanwege ernstig gemeen spel
 1. Gevolgen gele / rode kaarten

Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt. Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, moet plaatsnemen bij de secretaris. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord. In dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld;
 1. b. als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 4 spelers;
 2. c. als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met één speler worden aangevuld;
 3. d. als beide teams uit 3 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers;
 1. e. als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

Een speler die direct de rode kaart ontvangt, betekent voor de betrokken speler een definitieve verwijdering. Indien een speler eerst een gele kaart krijgt (bijv. voor een overtreding) en in dezelfde situatie daarna een rechtstreekse rode kaart krijgt (bijv. voor ernstig beledigend commentaar op de leiding) dan is de tijdstraf 2 + 5 minuten, dus in totaal maximaal 7 minuten. Indien de ploeg die speelt in een overtal (bijvoorbeeld 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij de ploeg in ondertal, dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT (2018/2019) 42e PWZ zaalvoetbaltoernooi

 

Het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de v.v. Protos uit Steenwijksmoer voor amateur veldvoetbalverenigingen vanaf de 3e divisie en alle lager spelende verenigingen.

 

Algemeen

 1. 1. Elke poule bestaat uit 5 teams (uitgezonderd de finale, finale 6 teams).
 2. 2. Een team bestaat uit : 1 doelverdediger, 4 veldspelers, max. 3 wisselspelers en max. 3 begeleiders.
 3. 3. Een team is speel gereed indien minimaal 4 spelers (incl. keeper) speel gereed aanwezig zijn.
 4. 4. Elke vereniging verplicht zich met de A- selectie veldspelers deel te nemen. Dit om devaluatie van het toernooi te voorkomen.
 5. 5. Een speler van de A- selectie moet tenminste vanaf 1 september jl. voorafgaande aan het toernooi lid zijn van de vereniging en minimaal één bindende wedstrijd in het eerste

elftal voor de desbetreffende vereniging hebben gespeeld.

 1. 6. Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal spelregels van de KNVB (bijlage 1) met de hierna volgende aanvulling voor dit toernooi.
 2. 7. Er wordt gespeeld met een normale zaalvoetbal. Dus niet met een zogenaamde plofbal.
 3. 8. Protesten worden niet toegestaan. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding, eventueel in overleg met de organisatie en/of de

scheidsrechter(s).

 1. 9. Indien (een) speler(s) of begeleider(s) zich tijdens het toernooi misdraagt (dragen), wordt in overleg met de toernooileiding c.q. organisatie bekeken of eventuele sancties aan de

orde zijn, b.v. uitsluiting van één of meerdere wedstrijden, of van het gehele toernooi.

 1. 10. Een team dat zich schuldig maakt aan het staken van een wedstrijd verliest deze met 3-0. Eventuele verdere sancties in overleg met de toernooileiding c.q. scheidsrechter(s).
 2. 11. Een wedstrijd begint met max. 8 spelers, en eindigt met dezelfde spelers. Vaste nummers zijn niet verplicht, wel wenselijk! Bij het inbrengen van een veldspeler als keeper dan zal deze een andere nummer moeten dragen als de “vaste”. Is dit niet geval

dan moet de speler het veld weer verlaten.

 1. 12. Een speler mag de zaal tijdens de wedstrijd niet verlaten, tenzij deze wordt weggestuurd door de scheidsrechte
 1. 13. Bij de voorronden zorgt elke vereniging voor een eigen doel- lijnrechte
 2. 14. Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de uitrusting van de teams te weinig verschilt, speelt het eerst genoemde team in afwijkende kleuren. Thuis spelende (volgens

programma) vereniging moet zorgen voor een afwijkende uitrusting.

 1. 15. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. Een gelijkspel 1 pun Een team dat niet op tijd aanwezig is verliest de wedstrijd met 2-0.
 2. 16. Bij een overwinning met een verschil van drie doelpunten of meer wordt een premie van

€ 12,00 in het vooruitzicht gesteld. De premie wordt niet uitgekeerd als de drie doelpunten verschil is verkregen doormiddel van een staking.

 1. 17. In elke hal wordt voor de topscoorder een premie van € 12,00 in het vooruitzicht gesteld.
 2. 18. In elke poule wordt een halve competitie gespeeld. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 3. 19. Elke wedstrijd duurt 25 minuten. Alleen de scheidsrechter is gerechtigd de klok stil te

zetten tijdens een wedstrijd.

 1. 20. De stand in de poule wordt bepaald door 4 criteria, waarbij de volgorde bepaald wordt door :

A: De meeste wedstrijdpunten

B: Het doelsaldo

C: Het aantal gescoorde doelpunten

D: Het onderlinge resultaat

 1. 21. Mochten er alsnog ploegen gelijk eindigen en in aanmerking komen voor de volgende ronde, dan bepalen strafschoppen de eindstand in de poule. Loting bepaalt welke

vereniging begint met het nemen van de strafschoppen.

 1. 22. Regeling spelerspas KNVB is van toepassing. Verenigingen zijn verplicht de digitale spelerspassen te kunnen tonen aan de scheidsrechter als erom gevraagd word Kan hier

niet aan worden voldaan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben. Bij een directe rode kaart is

de betreffende speler/vereniging verplicht middels de digitale spelerspas van de KNVB

de gegevens aan de scheidsrechter te verstrekken.

 1. 23. Wanneer het reglement niet voorziet dan neemt de commissie een beslissing over de situatie. Deze beslissing is dan bindend.

 

Straffen

Indien een speler en/of begeleider zoals genoemd in punt 2 zich tijdens een wedstrijd misdraagt legt de scheidsrechter een tijdstraf op door het tonen van de gele kaart

(= 2 minuten) of een definitieve verwijdering door het tonen van de rode kaart (=5 minuten).

 

Een tweede gele kaart voor dezelfde speler en/of begeleider gedurende de wedstrijd betekent een rode kaart, en betekent alleen uitsluiting voor de lopende wedstrijd.

Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord, in dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. Als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden aangevuld met 1 spele
 2. b. Als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt dan spelen

beide teams verder met 4 spelers.

 

 1. c. Als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dan uit 3 spelers bestaat, slechts met 1 speler worden aangevuld.
 2. d. Als beide teams uit 3 spelers bestaan en er een doelpunt wordt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 spelers.
 3. e. Als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

 

Een directe rode kaart heeft tot gevolg dat een speler en/of begeleider voor de rest van het toernooi is uitgesloten van deelname. Ook kan dit tot sancties leiden van de KNVB tuchtcommissie.

 

–Een speler die een rode kaart ontvangt (na 2 gele kaarten of direct rood) mag na maximaal

5 minuten vervangen worden door een andere speler.

–Een speler die eerst een gele kaart ontvangt en direct daarna een rode kaart ontvangt mag na maximaal  2 + 5 minuten vervangen worden.

–Indien de ploeg die speelt in een overtal  (bv 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij

de ploeg in ondertal dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

(zie ook punt 7 onder belangrijkste KNVB zaalvoetbal spelregels, bijlage 1.)

 

Voorronden

Er wordt gespeeld in 20 poules. De nrs. 1 en 2, alsmede de 10 beste nrs. 3 van alle poules gaan door naar de kwartfinales. De eerste drie plaatsen in de poule moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

 

Kwartfinale

Er wordt gespeeld in 10 poules. Vanuit de kwartfinales gaan alle nrs. 1 en 2, en de 5 beste nrs. 3 naar de halve finale. De eerste drie plaatsen moeten bekend zijn. Mocht het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo en het aantal gescoorde doelpunten gelijk zijn in de verschillende poules, en beslissend voor verdere deelname, dan bepaalt loting welke vereniging verder gaat.

 

Halve finale

Er wordt gespeeld in 5 poules. Vanuit de halve finale gaan alle nrs. 1 naar de FINALE. Tevens gaan alle nrs. 2 door naar de tussenronde. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

 

Tussenronde

Er wordt gespeeld in 1 poule. Vanuit deze tussenronde gaat alleen de nr. 1 naar de FINALE. Alle plaatsen moeten bekend zijn in verband met prijzengeld.

 

Finale

De Finale bestaat uit 2 poules met elk drie teams. De poule-indeling wordt een kwartier voor aanvang door loting bepaald. Alle drie plaatsen in elke poule moeten bekend zijn. De nr. 1 en

2 uit elke poule spelen een kruisfinale. De winnaars van de kruisfinale spelen om de 1e en 2e plaats .De verliezers van de kruisfinale spelen om de 3e en 4e plaats. De beide nr. 3 uit de poules spelen om de 5e en 6e plaats. Bij een gelijke stand in de kruis- en finalewedstrijd zal dit worden beslist door het nemen van strafschoppen. De finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats duurt 2×20 minuten, waarbij van speelhelft wordt gewisseld.

 

Strafschoppen

Indien strafschoppen een winnaar moeten aanwijzen gelden de volgende richtlijnen. Strafschoppen worden om en om genomen door 3 verschillende spelers. Is er geen winnaar, dan nemen de overige spelers (incl. de doelman en eventuele spelers op de strafbank) om en om strafschoppen tot er een winnaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan nemen alle spelers in dezelfde volgorde zolang strafschoppen tot er één niet scoort.

 

EHBO:

EHBO cq verzorging dient door deelnemende verenigingen zelf te worden verzorgd en ondersteunend/beschikbaar zijn daar waar nodig tijdens de toernooidagen.PWZ zorgt voor aanwezigheid AED.

 

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen, in welke vorm dan ook, opgelopen voor, tijdens of na dit toernooi.

 

 

 

 

 

Bijlage 1: De belangrijkste 7 KNVB Zaalvoetbal Spelregels

 

 1. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal:
 2. a. bij het begin en het einde van de wedstrijd (eerste, tweede helft en eventuele verlenging);
 3. b. bij hervatten na een doelpunt;
 4. c. bij het nemen van een strafschop;
 5. d. wanneer de bal het plafond/de spanten raakt; spelhervatting; intrap op de plaats dichtst gelegen waar de bal het plafond/spanten heeft geraakt voor het andere team
 6. e. bij het overtreden van de (spel)regels;

 

 1. Voordeelregel

De scheidsrechter behoeft niet te straffen in gevallen, waarin hij overtuigd is dat door te straf-

fen, het overtredende team daaruit voordeel zou trekken. Dit ontheft hem echter niet van de verplichting de speler die een overtreding begaat, welke met een tijdstraf bestraft moet worden, op een later tijdstip alsnog deze tijdstraf op te leggen door het tonen van de gele kaart of definitief te verwijderen door het tonen van de rode kaart.

 

 1. Intrap

Indien de bal niet op de juiste wijze of op de juiste plaats is ingetrapt, moet de bal door het andere team worden ingetrapt. Bij de intrap mag de bal óp tot maximaal 25 cm achter de zijlijn liggen. De speler die de bal met een trap in het spel brengt, moet op het ogenblik dat hij dat doet met een deel van de voet van het standbeen op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan. Op het punt waar de bal wordt ingetrapt moeten spelers van het andere team ten

minste 5 meter afstand in acht nemen. Daarnaast moet de bal binnen 4 seconden worden

ingetrapt. De bal is in het spel onmiddellijk nadat hij door een trap in het speelveld is gekomen.

 

 1. Wisselen

De wisselspeler mag worden ingezet, nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Een doelverdediger die uit het veld gaat en in het veld zijn shirt uittrekt, dient te worden gestraft met 2 minuten tijdstraf door het tonen van de gele kaart en een indirecte vrije schop voor het andere team, wegens onbehoorlijk gedrag, op de plaats waar de bal was op het moment dat het spel werd onderbroken.

 

 1. Vrije schoppen
 2. a. directe vrije schop (waaruit rechtstreeks tegen het overtredende team kan worden gescoord);
 3. b. indirecte vrije schop (waaruit niet kan rechtstreeks kan worden gescoord) b.v als de doelman.:

      de bal staande op eigen helft ontvangt van een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen, zonder dat de bal is gespeeld of aangeraakt door de

tegenstander;

      de bal raakt of controleert met zijn hand(en) uit een intrap die rechtstreeks door een medespeler naar hem wordt gespeeld;

      de bal raakt of controleert met zijn hand(en) of voet(en) op zijn eigen speelhelft gedurende meer dan vier seconden.

Wanneer een speler een vrije schop neemt, moeten alle spelers van het andere team zich minstens 5 meter van de bal bevinden totdat deze in het spel is.

 

 1. Disciplinaire straffen (gele/rode kaarten)

Een speler dient bestraft te worden met een tijdstraf van 2 minuten door het tonen van de

gele kaart indien hij onder andere:

 1. a. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
 2. b. door woord of handeling toont het niet eens te zijn met de leiding;
 3. c. opzettelijk niet de vereiste afstand in acht neemt bij spelhervattingen;
 4. e. op ruwe of gevaarlijke wijze een tegenstander aanvalt of een sliding uitvoert;

 

Een speler dient bestraft te worden met een definitieve veldverwijdering door het tonen van een rode kaart indien hij zich schuldig maakt aan;

 1. a. ernstig gemeen spel of gewelddadige handeling;
 2. b. het bezigen van grove beledigende taal;
 3. c. indien naar het oordeel van de scheidsrechter, een speler zich beweegt in de richting van het doel van zijn tegenstander; in een duidelijke situatie waarin hij een doelpunt zou kunnen scoren; opzettelijk en op onreglementaire wijze, wordt belet de bal te spelen en daardoor de speler van het aanvallende team de hierboven bedoelde scoringskans wordt ontnomen; moet de speler, die de overtreding heeft begaan van het speelveld worden gezonden; vanwege ernstig gemeen spel

 

 

 1. Gevolgen gele / rode kaarten

Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt. Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, moet plaatsnemen bij de secretaris. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord. In dat geval is het volgende van toepassing:

 1. a. als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat uit slechts 4 spelers bestaat, worden

aangevuld;

 1. b. als beide teams uit 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 4 spelers;
 2. c. als het ene team uit 5 spelers en het andere uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met één speler worden aangevuld;
 3. d. als beide teams uit 3 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen

beide teams verder met 3 spelers;

 1. e. als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

 

Een speler die direct de rode kaart ontvangt, betekent voor de betrokken speler een definitieve verwijdering. Indien een speler eerst een gele kaart krijgt (bijv. voor een overtreding) en in dezelfde situatie daarna een rechtstreekse rode kaart krijgt (bijv. voor ernstig beledigend commentaar op de leiding) dan is de tijdstraf 2 + 5 minuten, dus in totaal maximaal 7 minuten. Indien de ploeg die speelt in een overtal (bijvoorbeeld 5 tegen 4 of 5 tegen 3) een doelpunt maakt bij de ploeg in ondertal, dan mag het team in ondertal na het doelpunt weer worden aangevuld met 1 speler.

Het bericht Reglement Protos Weering Toernooi 2018/19 verscheen eerst op COVS HZO Drenthe.

Bericht van overlijden : SVA verliest met overlijden erelid Bart Mathot een verenigingsman puur sang.

di, 06/11/2018 - 17:00

Ons bereikte vanmiddag het droevige nieuws dat Bart Mathot na een kortstondig maar zwaar z

Penningmeester tussentijds afgetreden, 26 november extra ledenvergadering

di, 06/11/2018 - 15:25

Penningmeester Marcel Boekholt is op 1 november 2018 per direct tussentijds afgetreden als penningmeester en als lid van het bestuur van onze vereniging. Het bestuur is met hem in overleg over de verdere afhandeling van zijn aftreden. Op een extra Algemene Ledenvergadering zal het bestuur een nadere toelichting geven op de ontstane situatie en een voorstel doen voor de komende periode.

Hierbij nodigen we (uitsluitend) alle leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken uit voor een extra Algemene Ledenvergadering, op maandag 26 november 2018 in het GRC-clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.  De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

3. Toelichting bestuur op tussentijds aftreden penningmeester en ontstane situatie

4. Tussentijds verslag kascommissie

5. Voorstel voor financieel beleid komende periode

6. Benoeming penningmeester ad interim

Het bestuur stelt voor om Martin Schipper en Marc van der Haak tussentijds tot (duo) penningmeester  te benoemen. Zij zullen deze functie voorlopig op ad interim basis vervullen. In maart 2019 tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal het bestuur met een voorstel voor een definitieve oplossing/invulling komen.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, of zijn er vragen over facturen / betalingen, dan kunt contact opnemen met secretaris Marcel Bellinga via covsgroningen@gmail.com.

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Marcel Bellinga, secretaris

Uitnodiging Indoor Drenthe Cup 2018-2019

di, 06/11/2018 - 13:24

Emmen,  5-11-2018  Betreft:

Uitnodiging deelname “Indoor Drenthe Cup” seizoen 2018 – 2019

 

Beste scheidsrechter,

In de maanden december 2018 en januari 2019 wordt in de Soccer Temple in Emmen de 1e jaargang van de Indoor Drenthe Cup georganiseerd. De Indoor Drenthe Cup is een jeugdtoernooi voor de leeftijdsklassen van 8 jaar t/m 19 jaar. Inmiddels is de inschrijving geopend voor amateurverenigingen in district Noord.

Om dit toernooi in goede banen te leiden, vraagt dit de medewerking van een groot aantal scheidsrechters. Daarom worden jullie, namens COV HZO Drenthe en Soccer Temple, benaderd

met het verzoek zich aan te melden voor één of meerdere dagdelen op de volgende wedstrijddatums:

 

Naam scheidsrechter: …………………………………

 

    Dagdeel 09.30 – 13.30 Dagdeel 14.00 – 18.00 Dagdeel 19.00 – 23.00 Zaterdag: 22 december 2018       Zondag 23 december 2018       Vrijdag: 28 december 2018       Zaterdag 29 december 2018       Vrijdag: 04 januari     2019      

 

Vanzelfsprekend staat er een vergoeding tegenover als tegenprestatie voor uw deelname aan dit toernooi. De vergoeding bedraagt € 25,– per dagdeel. Tevens worden uw reiskosten vergoed. De vergoeding wordt giraal uitgekeerd door COVS HZO Drenthe na het inleveren van het declaratieformulier. Het declaratieformulier krijgt u tijdens de wedstrijddag. Tevens wordt er tijdens elk dagdeel een lunchpakket verstrekt aan de scheidsrechters.

Per dagdeel willen wij 4 scheidsrechters inzetten. Er zijn in de Soccer Temple 2 velden beschikbaar. Dit betekent dat u twee wedstrijden fluit en daarna 2 wedstrijden vrij bent. De duur van een wedstrijd is 12 minuten. Vanzelfsprekend mag u zich aanmelden voor meerdere dagdelen.

Enkele dagen voor aanvang van het toernooi krijgt u het toernooireglement toegezonden.

COVS HZO Drenthe verzoekt u bovenstaande antwoordstrook zo volledig mogelijk invullen en te retourneren voor 14 december 2018 aan::

Herman Harmers  Mail naar Herman Harmers

We hopen dat u wilt meewerken aan de eerste editie van de Indoor Drenthe Cup en een bijdrage wilt leveren om een succes van te maken van dit prestigieuze toernooi.

Met vriendelijke sportgroet, Herman Harmers

COVS HZO Drenthe

Het bericht Uitnodiging Indoor Drenthe Cup 2018-2019 verscheen eerst op COVS HZO Drenthe.

Antw vr1

ma, 05/11/2018 - 16:07

Vr1 Excelsior Vitesse Een aanvaller passeert de doelman en komt uit met de bal op de doellijn. Daar staan nog 2 verdedigers die de paal afdekken. De doelman houdt nu deze speler vast. Strafschop en..............?

Qua stemmen was dit bijna een gelijk spel. Om gelijk de scheidsrechter van dienst te verdedigen, in een wedstrijd zijn de acties altijd ter boordeling van de scheidsrechter. Puur theoretisch zou hier een gele kaart meer op zijn plaats zijn geweest. Er moet sprake zijn van een 100% scoringskans en dat was hier niet het geval.

Koud weer = warme kleding!

ma, 05/11/2018 - 15:47

Beste leden,

Met het intreden van de herfst dalen ook de temperaturen. Dit betekend dat het op trainingsavonden weer een stuk frisser kan zijn. Daarom ook het advies aan iedereen om te trainen in een lange broek. Het is aangetoond dat veel (spier) blessures worden veroorzaakt door koude spieren, wat soms eenvoudig voorkomen kan worden op deze manier. Als de trainer uitleg geeft over een oefening, zullen de spieren weer snel afkoelen.

Daarom het verzoek aan iedereen te trainen met een lange broek.

 

Gezocht: Nieuwe veldvoetbal scheidsrechters

ma, 05/11/2018 - 12:39

Gezocht: Nieuwe veldvoetbal scheidsrechters! De SDO (Scheidsrechters vereniging Doetinchem e.O.), is voornemens om in het voorjaar en najaar van 2019 de cursus Vereniging Scheidsrechter veldvoetbal te gaan organiseren. Voor de voetbalclubs is het lastig om een cursus vol te krijgen, zodoende is het netwerk van belang, waar we als SDO sinds vorig jaar bezig zijn ...

Week van het Respect

ma, 05/11/2018 - 12:00

Voor het twaalfde jaar op rij vindt van 5 tot en met 11 november 2018 de Week van het Respect plaats. In het hele land worden in deze week, in samenwerking met gemeenten, scholen en sportbonden, activiteiten georganiseerd met het oog op ‘respect’. Het doel van deze week is om mensen in heel Nederland te stimuleren om gezamenlijk te zorgen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen meedoet en waarin lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd kunnen worden besproken. Tienduizenden scholieren, docenten, schoolleiders, (top)sporters, vrijwilligers, BN’ers, maatschappelijke organisaties en gemeenten spannen zich hier jaarlijks voor in.

Net als de Gemeente Venlo hecht Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken veel waarde aan sport voor iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond, cultuur of seksuele geaardheid. Op deze manier willen we daarom graag aandacht schenken aan de Week van het Respect. Samen zetten wij niemand buitenspel!

29 november: Docent Politieacademie geeft presentatie bij de SAO Apeldoorn

ma, 05/11/2018 - 11:25

Op donderdag 29 november geeft Henk van de Belt, docent aan de Politieacademie, een presentatie bij de SAO Apeldoorn. De presentatie begint om 20:45 uur. Naast onze eigen leden, zijn ook club-scheidsrechters van harte welkom!

Zowel bij scheidsrechters als bij politieagenten komt meer kijken dan toepassing van de regels. Belangrijk is ook de wijze waarop dat gebeurt en hoe een overtreder wordt benaderd. Zaken als lichaamstaal, mimiek en het gebruik van de juiste teksten zijn daarbij van groot belang.

Henk van de Belt is docent aan de Politieacademie en leidt wijkagenten op. Hij zal in een interactieve presentatie uitleggen wat toekomstige wijkagenten over bovenstaande zaken meekrijgen.

Zoals gezegd zijn niet alleen onze eigen leden, maar ook club-scheidsrechters uitgenodigd! Voorafgaand aan de presentatie, die om 20:45 uur begint, wordt er om 19:15 uur getraind. Bij de SAO is douche- en kleedruimte aanwezig. De SAO Apeldoorn hoopt op een grote opkomst en kijkt uit naar een interessante en leerzame avond!

Op 29 november geeft Henk van de Belt, docent aan de Politieacademie, een presentatie bij de SAO.

 

Het bericht 29 november: Docent Politieacademie geeft presentatie bij de SAO Apeldoorn verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

6 en 8 november weer trainen in Groningen

ma, 05/11/2018 - 06:04

Ook op 6 en 8 november kan er worden getraind, net als elke dinsdag en donderdagavond. Beide trainingen zijn van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen! De trainingen staan onder leiding van Henk Steenhuis en Bert Kamstra.

Op dinsdag (!) is van circa 19.30 – 22.00 uur sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig voor gratis behandeling van leden (ook als je niet traint). Klik hier voor meer info.

2e Arbitragecongres – 19 januari District Oost

zo, 04/11/2018 - 20:09

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt in zaal Rouwenhorst in Oldenzaal het 2e nationale arbitragecongres van de COVS georganiseerd.

Net als afgelopen jaar in Assen belooft het weer een leuke en interessante dag te worden, met onder andere Bjorn Kuipers.

In het nieuwste nummer van "de Scheidsrechter" staat de laatste informatie, dit nummer is ook op de site in te zien.

Aanmelden kan vanaf 13 november via Sportlink.

Lijkt het je leuk om er ook een keer heen te gaan, kun je mij een berichtje sturen.

Misschien kan samen rijden dan geregeld worden.

 

Jan Willem smomeppel@gmail.com

 

Aanstellingen SAO Apeldoorn week 45

zo, 04/11/2018 - 17:00

Hier vindt u de aanstellingen van de (assistent-)scheidsrechters van de SAO Apeldoorn voor deze week. Het gaat om de wedstrijden van maandag 5 november tot en met zondag 11 november.

Dinsdag 6 november

Melvin Brink 20:00 uur: Albatross O23 – Columbia O23 Bjorn Kuiper 20:00 uur: VIOS V. 1 – EZC’84 1

 

Donderdag 8 november

Evert Petersen 20:00 uur: Heerde O23 – WSV O23

 

Zaterdag 10 november

Ferry van Ark 14:30 uur: Wodanseck 1 – Wageningen 1 Henk van den Beld 12:15 uur: Urk JO19-1 – HSC ’21 JO19-1 Melvin Brink 15:00 uur: Schalkhaar JO17-1 – Oranje Nassau JO17-1 Jordin Brouwer 15:00 uur: Achilles ’29 JO19-1 – Spartaan’20 JO19-1 Rick van Bussel 13:00 uur: Groen Wit’62 JO15-1 – Schalkhaar JO15-2 Twan Derksen 13:30 uur: Robur et Velocitas JO17-2 – Oene JO17-1 Gerard Jansen 15:00 uur: Be Quick Z. 1 – DTS Ede 1 Wim Jeths 14:30 uur: Nunspeet JO19-1 – SEH JO19-1 Martijn Kieft 14:30 uur: sc Heerenveen JO17-1 – FC Volendam JO17-1 Youri Kuipers 15:00 uur: FC Den Bosch JO19-1 – Roda JC JO19-1 Jan Langendonk 14:30 uur: Ede/Victoria vv 1 – Valburg 1 Jeremy van der Ley 14:30 uur: ACV – Genemuiden SC (ASR) Fred van Meerkerk 12:00 uur: VIOS V. JO19-1 – Eerbeekse Boys JO19-1 Gijs van Mun 18:00 uur: TEC – HBS Gerrit van Munster 11:30 uur: EFC ’58 JO19-1 – Zwart Wit ’63 JO19-1 Philip Ploeg 12:30 uur: DVC ’26 VR1 – Berghuizen VR1 Bas Steinhauser 15:00 uur: Dalfsen 1 – HHC Hardenberg 2 Remon Tulen 14:30 uur: DSV ’61 1 – KHC 1 Guus de Witte 15:00 uur: VVOP 1 – Klarenbeek SC 1

 

Zondag 11 november

G.J. Mulder 10:00 uur: ZVV ’56 2 – KCVO 2 Theo Oosterman 14:00 uur: Beekbergen 1 – ZVV ’56 1

 

Scheidsrechter Remon Tulen leidt zaterdag de bekerwedstrijd DSV’61 – KHC.

 

Het bericht Aanstellingen SAO Apeldoorn week 45 verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Vragen en antwoorden spelregelronde 4

zo, 04/11/2018 - 15:43

Notificatie sturen: 

Afgelopen week is spelregelronde 4 gespeeld. Met ingang van dit seizoen werkt de RSV op spelregelgebied samen met de VSV; de VSV maakt gebruik van de vragensets van de RSV om ook in Vlaardingen de spelregelkennis op peil te houden c.q. te brengen. In de praktijk betekent dit dat de spelregelvragen zowel op woensdag als op donderdag via Socrative gemaakt kunnen worden. Het enthousiasme waarmee (vooral via Socrative) in deze ronde de vragen gemaakt zijn, was erg hoog. Ditmaal hebben zevenenvijftig mensen de vragen gemaakt; op dit moment een absoluut record.

De vragen leken op het eerste gezicht niet heel erg lastig, maar toch werden er meer fouten gemaakt dan verwacht mocht worden. Alleen Menno Kloet bleef in deze ronde foutloos. Franklin Berg maakte één klein foutje; waarschijnlijk in Socrative net een ander antwoord aangeklikt, want de plaats van de spelhervatting kwam in zijn geval niet overeen met de spelhervatting zelf. De aftrap na een geldig doelpunt vindt niet plaats op de strafschopstip. Dit tweetal werd op de voet gevolgd door Arthur Ebink, weer terug van vakantie; achter hem kwamen Abdel Afalah, Arjan Verhoeve, Thomas Groenendijk, Léon de Bruijn en Nils van Kampen.

In de tussenstand na vier ronden heeft Franklin Berg zijn voorsprong op zijn naaste belagers vergroot. Abdel Afalah heeft op dit moment drie punten achterstand, maar hij heeft wel Giovanni Verhoeve en Michael Lindhout ingehaald. John Kuijt completeert op dit moment de top vijf.

Top acht ronde 4:

 1. Menno Kloet                                 10
 2. Franklin Berg                                9,5
 3. Arthur Ebink                                   9
 4. Abdel Afalah                                 8,5
 5. Arjan Verhoeve                             8,5
 6. Thomas Groenendijk                    8,5
 7. Leon de Bruijn                              8,5
 8. Nils van Kampen                          8,5

Top vijf na 4 ronden:

 1. Franklin Berg                                39
 2. Abdel Afalah                                 36
 3. Giovanni Verhoeve                      35,5
 4. Michael Lindhout                          35
 5. John Kuijt                                     34,5

De volgende spelregelronde staat gepland bij de RSV op woensdag 28 november; de VSV speelt deze ronde een dag later op donderdag 29 november. Op donderdag 15 november organiseert COVS Gouda The Battle of the Referees; spelregelkennis wordt op deze avond gekoppeld aan algemene voetbalkennis. Voor het eerst dit jaar wordt er bij deze wedstrijd gespeeld in tweetallen met behulp van Socrative Student. Inschrijven voor deze avond kan digitaal via https://covsgouda.nl; meteen linksboven staat een link om je samen met je partner aan te melden. Laten we met veel RSV-ers op een sportieve wijze de strijd aangaan in Gouda. Door deze activiteit van onze Goudse buren is er geen spelregelronde op woensdag 14 november bij de RSV. In de bijlage zoals de gebruikelijk de vragen, antwoorden en uitleg van de gespeelde ronde.

Groepen: LedenBestand:  RSV Spelregelronde 4 (okt 2018).docx RSV Spelregelronde 4 (okt 2018 antwoorden).docx

Handige links

zo, 04/11/2018 - 13:15

De nieuwste versies (2018) van het digitale blad, kun je hieronder openen door de link aan te klikken
De scheidsrechter 2018-7

De scheidsrechter 2018-6

De scheidsrechter 2018-5

De scheidsrechter 2018-4

De Scheidsrechter 2018-3

De scheidsrechter 2018-2

De Scheidsrechter 2018-1


Handige Links

“de Scheidsrechter” van de COVS digitaal
 
Overige links
    De Scheidsrechter 2017-9     De Scheidsrechter 2017-8

   
www.scheids-assist.nl
 De Scheidsrechter 2017-7    
www.rtvdrenthe.nl

De Scheidsrechter 2017-6
   
www.scheidsrechters.voetbal.nl/

De Scheidsrechter 2017-5
     
www.jeugdscheidsrechter.nl

De Scheidsrechter 2017-4
     
www.scheidsrechter.startpagina.nl/

De Scheidsrechter 2017-3
     
www.covs.nl

De Scheidsrechter 2017-2
     
www.covsdrenthe.nl

De Scheidsrechter 2017-1
     
www.knvb.nl

De Scheidsrechter 2016-9
     
www.voetbalnoord.nl

De Scheidsrechter 2016-8
     
www.voetbalopzaterdag.com

De Scheidsrechter 2016-7
     
www.zondaghoofdklasse.nl

De Scheidsrechter 2016-6
     
www.meteomeppel.com

De Scheidsrechter 2016-5
     
COVS Eindhoven

De Scheidsrechter 2016-4
     
COVS Amersfoort

De Scheidsrechter 2016-3
     
COVS HZO Drenthe

De Scheidsrechter 2016-2
     
Het Amsterdamsche Voetbal

De Scheidsrechter 2016-1
     
Twee Nul

De Scheidsrechter 1
     
De Scheidsrechter 2
     
De Scheidsrechter 3
     
De Scheidsrechter 4
       
De Scheidsrechter 5
       
De Scheidsrechter 6
       
De Scheidsrechter 7
       
De Scheidsrechter 8
              voor de link naar website en/of twitteraccount van de donateursverenigingen van de SMO-Meppel wordt verwezen naar  Donateurslijst.

Haarlems assisterend talent voor het eerst in de eredivisie

vr, 02/11/2018 - 19:53

Dinsdag middag, tegen het middag uur komen zo als gebruikelijk de aanstellingen voor de betaald voetbal scheidsrechters online te staan op de website van de KNVB.
Dat was op 30 oktober jl. niet anders.
Toch is het rijtje namen voor dat weekend anders. Je proeft het, je voet het, je ziet het.
Een bijzonder moment voor de ondertussen 26 jarige Haarlemmer: Don Frijn.
Don, ondertussen al bijna 10 jaar lid van de H.S.V. ziet zijn naam daar officieel online staan bij de wedstrijd: sc Heerenveen – fc Emmen.
Dat betekent maar één ding: DEBUTEREN IN DE EREDIVISIE!

Don wist natuurlijk al iets eerder dat hij ging debuteren op het hoogste niveau voetbal in Nederland.
Op maandag werd hij gebeld door zijn coach Jan Dolstra met de fijne mededeling dat hij dit weekend top fit moest zijn.
Via de moderne wegen in het hedendaagse gebruik werd hem verteld dat hij zich klaar moest maken voor een debuut op het hoogste niveau in Nederland.
Welke wedstrijd hij precies zou krijgen en met wie kon op dat moment nog niet verteld worden, maar daar kwam op dinsdagmiddag 12:00 uur dus een mooie wedstrijd uit.
Uiteraard kijkt hij vol smart uit naar dit geweldige hoogtepunt in zijn carrière.
Een carrière welke voor Don vroeg begon en waarbij hij eerst nog de fluit hanteerde.
Na een aantal jaar gefloten te hebben lonkte een uitgelezen kans om het te gaan maken als assistent scheidsrechter, en Don gaf zich dan ook op voor de cursus.
“Als jij vlagt voor buitenspel doe je dat zo!” en “Geen discussie mogelijk, strak, rechte arm, borst vooruit en kijk naar je beslissing” aldus zijn cursus leider.
Don denkt nog graag terug aan de cursus:”geweldig, nog nooit mee gemaakt hoe duidelijk je een cursus kunt volgen en wat je te doen staat”.

Nu zoveel jaren later mag hij zich gaan voorbereiden op zijn hoogtepunt tot nu toe.
Als je hem vraagt of hij zich nog extra, of op een andere manier gaat voorbereiden antwoord Don bescheiden: “Ik bereid me goed en ontspannen voor. Zorg ervoor dat ik vrijdag en zaterdag nog even train zodat ik er zondag helemaal klaar voor ben”.

Bescheiden, serieus, hard werkend. Zomaar een greep uit hoe Don zijn optreden heeft opgepakt.
Als ik hem dan nog tot slot vraag of de wedstrijd sc Heerenveen – fc Emmen een goede start voor een debuut is denk hij daar verassend opgewonden over: “ Dit is een uiterst mooi affiche, een noordelijke clash! Hier doe je het uiteindelijk ook allemaal voor”.

De wedstrijd sc Heerenveen – fc Emmen start op zondag 4 november om 12.15 uur en staat onder leiding van Kevin Blom. Gelukkig voor Don staat goede vriend en ook H.S.V. topper Johan Balder als eerste assistent op deze wedstrijd. Om het rijtje te completeren: vierde official is dhr. Kooij, en in Zeist zitten de VAR en Assistent VAR: Honig en van Boekel ter ondersteuning.

Wij van de H.S.V. wensen hem onwijs veel plezier toe in deze wedstrijd. En hopen samen met hem op een spoedig vervolg in de eredivisie.

Martin de Jager

Danny Makkelie tijdens geslaagde clubavond over VAR: ‘niet minder discussie, wel een eerlijker verloop’

vr, 02/11/2018 - 16:19

Internationaal voetbalscheidsrechter Danny Makkelie heeft een zeer boeiende clubavond verzorgd voor bijna honderd belangstellenden. Hij ging uitgebreid in op de werking van de videoscheidsrechter, de zogenoemde VAR. Hij deed dat op een open en eerlijke wijze, en ging volop de interactie aan met de zaal. Danny maakte gebruik van actuele beelden van het WK, waar hij als VAR actief was, en recente wedstrijden als Ajax – Feyenoord en FC Groningen – PSV. Een leuke, boeiende en leerzame avond in het Best Western hotel in Groningen.

Makkelie gaf meteen aan dat de invoering van de VAR vooralsnog niet voor minder discussie heeft gezorgd, maar ziet het wel een enorme meerwaarde. ‘Het zorgt nog niet voor minder discussie, maar wel voor een eerlijker verloop van wedstrijden’.  Hij is van mening dat spelers de meerwaarde wel zien en ziet ook wel minder en minder heftige protesten. ‘Ze geloven in het systeem en weten ook dat de scheidsrechter het terug heeft kunnen kijken’.  Voor de toekomst zou het laten zien van de beelden aan het publiek wellicht een optie zijn, zoals dat op het WK al wel gebeurde. Het zou de onduidelijkheid weg kunnen nemen.

Voor de wedstrijd hebben scheidsrechter en VAR contact. ‘Die communicatie is belangrijk, je moet de klokken gezet hebben,’ aldus Makkelie.  Zelf is hij als VAR meer gespannen dan als scheidsrechter: ‘Je hebt niet alleen je eigen lot, maar ook dat van de scheidsrechter in handen. Als je als VAR een fout maakt, wordt dat veel minder geaccepteerd’.

De VAR zal niet alle fouten eruit halen of alle overtredingen uitbannen. En om het te laten slagen moet je volgens Makkelie ook niet bij alles ingrijpen. ‘het gaat erom de duidelijke, wedstrijdbepalende fouten eruit te halen. Bij twijfel terughoudend zijn. Discutabel is acceptabel,’ aldus Danny.

Al met al een fantastische clubavond in Groningen, die ook door enkele verenigingsscheidsrechters en een groep leden van COVS Noord West Friesland werd bezocht. Danny, dank je wel!

Sportweekend Ameland 2019: trainen, strandzeilen, Eric Braamhaar… Schrijf je voor 15 november in en maak kans op gratis weekeinde!

vr, 02/11/2018 - 16:16

Wil je 2019 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? Is het tijd je spelregelkennis op te frissen? Wil je een keer strandzeilen? En ben je klaar voor de nodige gezelligheid en ontspanning? Ga dan van 11 – 13 januari 2019 mee met Sportweekend Ameland. Schrijf je nu in voor het 21e Sportweekend Ameland! Als je je inschrijft voor 15 november, maak je kans op gratis deelname. Onder alle inschrijvingen voor 15 november verloten we 1 gratis deelname aan het weekeinde!

De organisatie heeft opnieuw een afwisselend en onderhoudend programma samengesteld. Naast de trainingen en spelregels is het dit jaar bijvoorbeeld mogelijk je op te geven om te gaan strandzeilen. Op zaterdagavond is oud internationaal voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar te gast. Hij is tegenwoordig actief als wethouder. Sport en politiek dus!

We verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes, dat dit weekeinde alleen voor ons geopend is. Deelname kost 185 euro p.p. Dat is voor reis (touringbus, boot en bus), verblijf (twee nachten), fiets, welkomstsandwich,  tweemaal ontbijt en drie warme maaltijden.

Ga je ook mee? Twijfel niet en schrijf je nu meteen in!

Klik hier voor het programma van Ameland 2019

Klik hier voor het online inschrijfformulier

Klik hier voor een impressie van het technisch weekeinde in januari 2018.

Ameland, here we come again!

Spelregelvraag van de week (2 november 2018)

vr, 02/11/2018 - 16:12

Ook in november plaatsen we hier elke vrijdag een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had C moeten zijn: Omdat het ingrijpen hier door een toeschouwer is, dient nadat de scheidsrechter het spel hiervoor heeft onderbroken, het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal, en wel op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. Hij zal de aanvoerder van de thuisspelende ploeg verzoeken de toeschouwer van het speelveld te doen verwijderen.

Wil je eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Doe je ook mee aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap? Maak nu ronde 1!

Spelregelvraag van de week (2 november 2018):

Een speler van partij A neemt een strafschop. De bal komt tegen de doelpaal. Als gevolg hiervan barst de bal en de kapotte ligt bij de paal in het doelvlak op de grond. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. De wedstrijd onderbreken en de strafschop laten overnemen.

B. De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een indirecte vrije schop voor partij A, op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op een plek die het dichtst gelegen is bij de plaats van de kapotte bal.

C. De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal, op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op een plek die het dichtst gelegen is bij de plaats van de kapotte bal.

D. De wedstrijd hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

Laat onderstaand het volgens jou juiste antwoord weten!

Sportcafe dd 14 november 2018

do, 01/11/2018 - 22:18

Sportcafe dd 14 november 2018   De Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken organiseert op  14 november a.s.   SPORTCAFE   met de volgende gasten: Ronald Lieftink   trainer W.A.V.V. Wageningen Jan Fluit   trainer Advendo ’57 Ederveen Chris van de Peppel   trainer C.H.R.C. Renkum Nicholas Henon                 K.N.V.B. scheidsrechter Paul Reijbroek   K.N.V.B. scheidsrechter Ben […]

Advertentie