COVS


Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 1 uur 14 min geleden

Scheidsrechters cursus bij FC Klazienaveen in nieuw seizoen!

4 uur 21 min geleden

Het lijkt nog ver weg maar in september start alweer de nieuwe voetbalcompetitie. Het is voor veel verenigingen daarbij lastig om elke wedstrijd weer te voorzien van een scheidsrechter.                                      

Daarom start in september een nieuwe KNVB-vereniging scheidsrechters-cursus bij FC  Klazienaveen. Dat is lekker dicht bij huis voor uw vereniging. De cursus zal circa 4 maanden duren. Elke maand is er 1 theorie-avond en gedurende de hele cursus zullen de deelnemers oefenwedstrijden fluiten bij de eigen vereniging met begeleiding. Voordeel voor de vereniging is dat je zelf niet het verenigingspakket moet afnemen. De vereniging of de cursist betaalt slechts de kosten voor het aantal deelnemers.

De cursus zal worden gegeven door KNVB docent Albert Jan Benjamins uit Emmen.

Als jullie verenigingen nog mensen hebben die de cursus willen volgen dan kunnen jullie deze bij onze vereniging melden met: Naam en KNVB-nummer en e-mail adres of telefoonnummer. Individueel aanmelden kan ook. Wij zullen zorgen dat de kandidaten worden aangemeld. Daarna zal de KNVB corresponderen met de cursisten.

Nieuw voor het komende seizoen is dat de COVS HZO Drenthe een thema-avond aanbiedt voor ouders en kinderen (leeftijd 10-16 jaar). De bijeenkomst wordt met vereniging ingepland en heet: Hoe ga je om met arbitrage?

Wij zien jullie reactie/aanmeldingen tegemoet of voor vragen mailen naar de voorzitter van de COVS HZOD: twhein@xs4all.nl

Mededelingen van de COVS (juli 2018)

za, 14/07/2018 - 11:28

Modernisering COVS-website

Zoals vorige maand ook al aangegeven dient onze website nog vernieuwd te worden. Er wordt hierbij gedacht aan een moderne uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijdelijke of permanente hulp van onze leden inroepen, die dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en door de kennis van scheidsrechterszaken ook beter en effectiever) kunnen doen dan een externe partij. Mocht er binnen jullie vereniging iemand zijn met affiniteit met het bouwen en onderhouden van een website en de COVS hiermee willen helpen, laat dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen (secretaris@covs.nl).

 

Samenstelling Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)

Vorige maand hebben we jullie op de hoogte gebracht van de nieuwe samenstelling van het VCN. Inmiddels zijn ook de portefeuilles opnieuw verdeeld:

 • KNVB:  Pol Hinke
 • Media: Arthur Smits
 • Opleidingen, technische zaken en toernooien: Johan Suurd
 • Spelregels: Piet Tiggelaar
 • Werving en behoud: René Kiebert  
 • Juridische zaken: Frank Sanders
 • Sponsoring: Tomy Klein Zieverink

 

Vacature vertegenwoordiger West 1

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering, op 8 september 2018, is Piet Tiggelaar als vertegenwoordiger van West 1 aftredend en niet herkiesbaar. De zoektocht naar een vervanger loopt al langer, maar heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Heb je belangstelling voor deze functie in het bestuur, neem dan contact op met Piet via
vcn-west1@covs.nl.

 

Scheidsrechterscongres

Inmiddels is ook de beslissing genomen dat het scheidsrechterscongres in januari 2019 door het district Oost georganiseerd zal worden. Zodra er vanuit de organisatie hierover meer te melden is, laten we dit jullie weten.

Op de algemene vergadering van 8 september 2018 zal het schema voor de volgende jaren worden vastgesteld.

Overleg met KNVB afdeling scheidsrechterzaken

Op 13 juni 2018 heeft er overleg plaatsgevonden met de afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB (Sebastiaan Kleijburg en Werner ter Avest). Namens de COVS waren hierbij Pol Hinke, Pieter-Jan Janssen en René Kiebert aanwezig. Onderstaande punten zijn hierbij aan bod geweest.

 

Week van de Scheidsrechter

Net als vorig jaar zullen er weer enkele clinics gegeven worden in de Week van de Scheidsrechter. Deze clinics zullen vooral door samenwerkende scheidsrechtersverenigingen georganiseerd worden, waarbij wij als COVS samen met de KNVB zullen faciliteren in het regelen van de scheidsrechters betaald voetbal als sprekers.

 

Minder contact tussen scheidsrechters en bestuurders door MDWF

Het is de KNVB ook niet ontgaan dat er door de invoering van het mobiele digitale wedstrijdformulier (MDWF) minder contact is tussen scheidsrechters en bestuurders. Hoewel het jammer is dat dit contact er minder is, geeft dit wel de mogelijkheid voor scheidsrechters om meer contacten te maken met spelers en trainers waarmee samen de wedstrijd gespeeld gaat worden. Het contact kan zich op deze manier verplaatsen van de bestuurskamer naar de kleedkamers. Om scheidsrechters hier meer handvaten voor te geven zal dit onderwerp door de KNVB meegenomen worden in de technische instructie.

 

Regionale opleidingscentra arbitrage

Omdat de KNVB de arbitrage-opleidingen organiseert en hiervoor voor zover mogelijk op zoek is naar vaste en geschikte locaties, wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar locaties waar ook de COVS aanwezig is. We zijn momenteel met de KNVB in overleg om te kijken of we met een of enkele locaties als pilot kunnen starten.

 

Promotie/degradatie-regeling (aanwijsplekken in groepen scheidsrechterspiramide)

De KNVB heeft een voorstel aan de COVS voorgelegd waarin het voornemen van de KNVB om zogenaamde aanwijsplekken in de groepen van de scheidsrechterspriamide te creëren staat omschreven. Dit houdt in dat er in elke groep één, twee of drie aanwijsplekken komen, die alleen ingezet worden als daar goede redenen voor zijn. De plekken kunnen dus ook leeg blijven. De aanwijsplekken gaan niet ten koste van reguliere promotie en degradatie. Met goede redenen bedoelt de KNVB dat een scheidsrechter aantoonbaar een hoger niveau aan zou kunnen, of juist aantoonbaar niet meer functioneert in de huidige groep en dus een niveau lager zou moeten uitkomen, maar dat dit uit de ranglijsten op basis van de rapportage niet blijkt (om wat voor reden dan ook).

De COVS is een voorstander van meer maatwerk, maar kon in eerste instantie nog niet instemmen met het voorstel dat er lag. Het was te vaag en vooral te weinig transparant.  Inmiddels heeft de KNVB het voorstel nader uitgewerkt en zijn er duidelijkere criteria gesteld om voor deze aanwijsplekken in aanmerking te komen. Tevens is ook het proces nader uitgewerkt. Onder de voorwaarden dat alle scheidsrechters hier goed over geïnformeerd worden door de KNVB, er een goede evaluatie zal plaatsvinden en dat de procedure wordt gevolgd en gecontroleerd (liefst door de COVS), hebben wij inmiddels ingestemd met dit aangepaste voorstel.

 

 

Themabijeenkomsten

Komend seizoen wil de KNVB afstappen van de huidige vorm van de themabijeenkomsten. Reden hiervoor is onder andere dat blijkt dat veel scheidsrechters de bijeenkomsten enkel bezoeken voor de punten die ze hiervoor krijgen en niet om hiervan iets te willen leren. In het nieuwe voorstel zal er in het najaar een avond gehouden worden met een technische instructie, spelregeltoets en handvaten voor het contacten leggen in de kleedkamer. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de punten te verdienen (40 punten voor aanwezigheid en 20 maal 3 punten voor de spelregeltoets). Daarnaast wil de KNVB in de periode november tot en met maart themabijeenkomsten aanbieden met meer variaties aan thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten zijn geen punten te verdienen, maar is alleen de kennis te vergroten.

 

Verder is er gesproken over:

 • Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling;
 • Opheffen 4e klasse in West 2 en mogelijke consequenties voor de scheidsrechters;
 • Planning wedstrijden in Paasweekend in Zuid 2;
 • Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de zomer- en winterstop;
 • Dalend aantal scheidsrechters in Zeeland;
 • Neutrale assistenten bij beslissingswedstrijden en finale nacompetitie bij reserve-elftallen; en
 • Scheidsrechterscongres 2019.

 

Gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld

Op woensdag 20 juni 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), onze voorzitter Pol Hinke en penningmeester Jos Straver. Er is in het kader van het Veilig Sport Klimaat van gedachten gewisseld over sportiviteit op de voetbalvelden en geweld tegen scheidsrechters. 

 

Overleg met KNVB directie amateurvoetbal

Op 21 juni 2018 been Pol Hinke en Pieter-Jan Janssen een overleg gehad met Jan Dirk van der Zee, Mark van Berkum en Hans Schelling (directie amateurvoetbal KNVB). Hier is besproken met welke zaken wij als COVS bezig zijn en op welke manier we samen met de KNVB de belangen van de scheidsrechters willen behartigen. De belangrijkste onderwerpen hier waren het zorgen dat de agressie op de velden wordt verminderd en het intensiever betrekken van de COVS op beleidsonderwerpen. De KNVB heeft ook aangegeven graag te willen meedenken over hoe wij als organisatie ons beter kunnen profileren en ook gemakkelijker jongere scheidsrechters voor ons te kunnen winnen.

Dat dit gesprek en het zorgen dat de agressie tegen scheidsrechters wordt verminder ook binnen de KNVB verder is opgepakt blijkt ook wel uit de wekelijkse column van Jan Dirk van der Zee: https://www.knvb.nl/info/48791/column-jan-dirk-vd-zee-van-scheidsrechters-blijf-je-af

 

 

 

 

NK Spelregels

In het clubhuis van de COVS Eindhoven is op zaterdag 9 juni 2018 het NK Spelregels gehouden. Na een spannende strijd wist Rotterdam de titel te prolongeren. De eindstand was als volgt:

 1. Rotterdam                      380 punten
 2. Venlo                              368 punten
 3. ’s-Hertogenbosch           341 punten
 4. Schagen-Den Helder       339 punten
 5. Drachten                         322 punten
 6. Deventer                         321 punten
 7. Eindhoven                      282 punten
 8. Gouda                             217 punten

Voor de persoonlijke titel was het ongelofelijk spannend. Franklin Berg (Rotterdam), Colin Prooi (Rotterdam) en Jan Willems (’s-Hertogenbosch) scoorden met 127 punten namelijk één punt meer dan Abdel Afalah (Rotterdam) en Steve Janssen (Venlo). Na een barrage tussen de eerste drie ging Franklin Berg met de persoonlijke titel aan de haal.

 

NK Veldvoetbal

Op zaterdag 16 juni 2018 heeft de jubilerende vereniging Eindhoven op de velden van VV Acht het NK Veldvoetbal georganiseerd. Helaas waren er voorafgaand aan het toernooi nog diverse afmeldingen. Voor de aanwezige teams was het toch een leuke en sportieve dag. De uiteindelijke uitslag was als volgt:

 1. Venlo/Helmond
 2. Deventer
 3. Amsterdam
 4. Nijmegen
 5. Eindhoven/Valkenswaard
 6. Alkmaar
 7. Den Haag
 8. Boxmeer/Cuijk
 9. Rotterdam
 10. Breda

De groep Rotterdam wist beslag te leggen op de sportiviteitsprijs.

Onderwerp: Groepen: Leden

Spannende Jeu de Boules

za, 14/07/2018 - 11:20

Jeu de Boules onder leiding van Peter Sevriens op donderdagavond loopt lekker en natuurlijk heerlijk dat het vaak Frans jeu de boulesweer is. Wellicht dat er nu al een eindstand is maar het Ben van Baal, Theo Hoeben en Carlo Jacobs lijken de meest vaste hand te hebben in op de beste wijze de grote bal bij het kleine balletje te krijgen.

Spelregelvraag van de week (13 juli 2018)

vr, 13/07/2018 - 07:53

Ook op vrijdag de 13e gewoon een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had A moeten zijn: hier worden twee overtredingen gemaakt. Eerst het zonder toestemming betreden van het veld en dan gelijk een onbesuisde overtreding op de tegenstander. Voor beide zaken dient de gele kaart getoond te worden en bij het tonen van de 2e gele kaart volgt de rode kaart. Voor de ernstigste overtreding dient nu een spelhervatting te geschieden en dat was de onbesuisde overtreding op de tegenstander. Daarvoor is de spelhervatting een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.

Wil je alle eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (13 juli 2018):

Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander, die binnen het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de speler de rode kaart. Hoe wordt het spel nu hervat?

A. met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding

B. met een scheidsrechtersbal op plaats van de bal bij affluiten

C. met een indirecte vrije schop op plaats van de bal bij affluiten

D. met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Laat onderstaand het juiste antwoord weten.

Hiep hiep hoera: “Het is een jongetje!”

do, 12/07/2018 - 12:20

Tot onze vreugde kunnen wij mededelen dat de scheidsrechtersfamilie Van Gent weer is uitgebreid. Luuk en Daan hebben op 8 juni gezelschap gekregen van broertje Noud. Ouders Sander en Meandra zijn natuurlijk verguld met de jongste telg. Bijgaand het geboortekaartje, waarop alle belangrijke informatie is te vinden. Helaas was het kaartje in het ongerede geraakt, vandaar – met excuses – de late plaatsing.

Hierbij wenst het bestuur het gehele gezin van Gent heel veel plezier toe met de jongste uitbreiding.

Het bericht Hiep hiep hoera: “Het is een jongetje!” verscheen eerst op COVS Gouda.

Spelregelwijzigingen 2018-2019 nu online

do, 12/07/2018 - 10:09

De KNVB heeft recent de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2018-2019 gepubliceerd. Deze gaan in op 1 juli 2018. Voor iedere voetballiefhebber een must om door te lezen. Klik hier voor deze wijzigingen!

‘Van de Voorzitter’ (26)

wo, 11/07/2018 - 21:39

In de 26e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De vakantieperiode. Een periode van rust en een periode van opbouw.

Elk jaar is de eindranglijst weer een moment waar we naar uitkijken en ook heel vaak een moment van frustratie. De frustratie zit hem vooral in het feit dat promotie niet is gehaald. Vele ambitieuze scheidsrechters die vechten voor de schaarse promotieplek. Als deze plek op de ranglijst niet is gehaald dan lopen we leeg. Die rapporteur die het spelletje niet snapt, die tussenranglijst die niet deugt, te weinig rapportages, ………… Ik snap het wel, ik ben ook zo’n ambitieuze scheidsrechter die wil promoveren, maar die het wederom weer niet is gelukt. Ik wil ook een ander systeem dat objectiever is. Ik weet ook een heel goed systeem, dat echt werkt in mijn voordeel. Maar ja, ook bij mijn goede systeem, zullen dezelfde opmerkingen komen van diegenen die binnen mijn goede systeem niet promoveren.

Een echt zorgelijke ontwikkeling is dat het gebrek aan rapporteurs, die de KNVB noopt tot de beslissing om, in het seizoen 2018-2019, géén rapportages meer toe te passen in zaterdag G en zondag G. Wil je promoveren dan moet je dit aangeven bij je SB’er. Hé, een nieuw systeem, misschien biedt dat kansen.

Maar waar het natuurlijk echt om gaat zijn de promovendi. Want je kunt echt trots zijn op je promotie. Je behoort tot het selecte groepje dat wel promoveert. Je hebt er zelf aan gewerkt om te promoveren en gelukkig is die inspanning niet onopgemerkt gebleven.

Van harte gefeliciteerd met jullie promotie:

 • Melvin Brink
 • Remon Tulen
 • Muhammed Osman
 • Youri Kuipers
 • Erik Maat
 • Daniël Groen

De interne spelregelfinale vond plaats op 14 juni. De vijf besten van dit seizoen stonden in de finale. Het werd een spannende eindstrijd. Frans en Bjorn vielen net buiten het podium, maar gingen toch met een beker naar huis. Zeer verdient vanwege de constante prestatie tijdens dit spelregelseizoen. Het was zeer spannend in de top 3. Er zaten slechts 3 punten tussen de nummer 1 en de nummer 3. Ik moest genoegen nemen met de 3e plaats, André werd 2e en de kampioen werd Jelle Besselsen. Jelle, van harte gefeliciteerd!

Op 23 juni was het familietoernooi. Het werd een mooie voetbaldag waar sportiviteit, ontspanning en de strijd om het kampioenschap hand in hand gingen. De winnaar van het voetbalgedeelte was team Besselsen 2, de winnaar van de sportiviteitsprijs team Besselsen 1, de winnaars van de dag waren allen die aanwezig waren en met elkaar voor een geslaagd familietoernooi zorgen. Daarbij gaat onze dank ook uit naar de vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten.

Op 29 juni was onze jaarlijkse BBQ. Er was een mooie opkomst bij dit typische BBQ-weer. Wederom een zeer geslaagde en gezellige activiteit van de ontspanningscommissie.

Op maandag 2 juli vond weer de jaarlijkse grote schoonmaak van ons clubhuis ‘De Haven’ plaats.  Dankzij deze groep vrijwilligers Johan de Groot, Henk van der Pijl, Geurt Vink, Frans Haket, Rein van Werven, Harry Hurenkamp, Harry Witteveen, Wim Steman, Minie Steman, Gertie Schol en Andries Versloot is onze Haven weer spic en span. Het bestuur en de leden zijn jullie erg dankbaar voor deze inzet.

Eveneens op maandag 2 juli startte de Storsjöcupen, välkommen till Östersund 2018! Onze scheidsrechters Jelle, Remon, Melvin en Muhammed maakten deel uit van de arbitrage bij dit grote jeugdtoernooi in Zweden. Een mooie ervaring waarvan ik  binnenkort een verslag verwacht op onze SAO-site.

Een andere activiteit waar ik erg trots op ben, is de binnen de SAO ontwikkelde presentatie voor club-scheidsrechters. Met deze interactieve presentatie kunnen wij als scheidsrechtersvereniging een positieve impuls geven bij voetbalclubs. De eerste presentatie was bij Voorwaarts Twello.  Tijdens de presentatie verzorgd door Jelle Besselsen en Luuk Timmer kwamen diverse onderdelen aan bod zoals positie kiezen, communiceren, samenwerken en beslissingen nemen. De avond werd afgesloten met een interactieve quiz. Wij hopen als SAO in een behoefte te voorzien en wachten op uitnodigingen van andere clubs. En dat die er gaat komen daar ben ik van overtuigd. Nog geen twee weken na deze presentatie is er een artikel in de Stentor over samenwerkende voetbalclubs. De SAO werkt al samen met de Apeldoornse voetbalfederatie. Daarbij wordt gewerkt aan het thema arbitrage 055. Wat schetst mijn verbazing in het artikel van de Stentor op 5 juli. Op de vraag waar kunnen jullie als club mee geholpen worden antwoord bijna elke club met scheidsrechterszaken. Dus meld u clubs want naast het plan arbitrage 055 en na de avond voor scheidsrechterscoördinatoren in de Haven, hebben wij nu ook een presentatie op de plank liggen.

Op donderdag 4 juli maakte een actief trainend lid van de SAO, scheidsrechter op zondag in de 2e klasse, bekend dat hij per direct stopt met fluiten. Het gaat om een slimme en relatief jonge gast. Hij is 28 jaar. Ik wist dat hij twijfelde om er een jaar tussenuit te gaan. De lol was eraf gegaan. Zijn mededeling om per direct definitief te stoppen, hakte er bij mij wel in. De oorzaak de moraal op en rond de velden. Laat er wat mij betreft een relatie zijn met de voetbalclubs die het moeilijk vinden om clubarbiters te vinden. Als de moraal op en rond de velden niet verandert, dan denk ik dat er over een paar jaar in de 4e klasse zondag een wedstrijd wordt gefloten onder leiding van die schaarse clubscheidsrechter.

We lachen erom, maar twee Apeldoornse voetbalwedstrijden in de strijd om promotie en degradatie lopen uit de klauw. In de media wordt het afgedaan als een incidentje. Ik was bij één van deze wedstrijden en heb alle filmpjes gezien. Er wordt een schandalige overtreding gemaakt, waarna de vlam in de pan slaat in de wijk Anklaar. En na de wedstrijd in Ugchelen is er een ordinaire vechtpartij. Met alle politie-inzet en beelden dacht ik dat dit wel zou leiden tot formele sancties. Ik was dan ook zeer verbaasd dat de KNVB geen aanleiding zag tot het uitdelen van formele straffen. Ik denk dan, dit kost de KNVB weer 5 actieve KNVB-scheidsrechters en bij de aanwas in Ugchelen en Anklaar van clubscheidsrechters zal wel geen storm lopen.

Gelukkig is er nog het WK, daar verdient de scheidsrechter respect en wordt elke arbitrale beslissing met een glimlach in ontvangst genomen. De spelers hangen vanuit wederzijdse liefde elkaar constant om de nek. Het Russische gras is zo lekker zacht en dat je er, zonder contact van een tegenstander, spontaan op gaat liggen!

Kortom genoeg te beleven op en rondom de velden. Gelukkig kunnen we even uitrusten en weer werken aan een periode van opbouw. Dat nog wel in een “spic en spanne” Haven. Een mooie Haven om trots op te zijn en waar in september weer KNVB-themabijeenkomsten worden gehouden.

Een mooie vakantie toegewenst en gezonde start van het nieuwe seizoen. 

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.

 

 

    

 

 

Het bericht ‘Van de Voorzitter’ (26) verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Privacy reglement staat bij de documenten.

di, 10/07/2018 - 20:49

Door webbeheerder op zo 27 mei 2018 – 22.50

Ook onze vereniging ontkomt niet aan het Privacy reglement. Het bestuur heeft het concept na enkele wijzegingen goedgekeurd. U kunt het hier vinden:

PRIVACYREGLEMENT>

Mochten er vragen zijn, dan stel ze aan het bestuur via de secretaris Robert Bruining. 

Het bestuur.

Zilveren scheidsrechtersspeld voor Bertus Ebelties

di, 10/07/2018 - 20:46

Door webbeheerder op vr 23 mrt 2018 – 12.30

Emmen / Nieuw-Amsterdam  – Afgelopen donderdag heeft Bertus Ebeltjes de Zilveren Scheidsrechtersspeld van de KNVB ontvangen. De 51-jarige inwoner van Nieuw-Amsterdam kreeg de onderscheiding en de bijbehorende oorkonde uit handen van scheidstrechterbegeleider Joop Brussen.

Ebelties fluit al onafgebroken twintig jaar voor de KNVB. Daarnaast fluit hij veel wedstrijden als clubscheidsrechter bij verenigingen in de omgeving van zijn woonplaats. Ook is hij elk jaar actief op het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Emmen.

Brussen roemde de inzet van Ebelties. Hij gaat meestal op de fiets of per openbaar vervoer naar zijn wedstrijden. Naast het fluiten is hij betrokken bij de arbitrage bij voetbalvereniging DZOH. Tevens is hij lid van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) waar hij ook kantinebeheerder is.

______________________________________________________________________________________________________________________

Scheidsrechters zoeken de voetbalkenner van Zuid Oost Drenthe.

di, 10/07/2018 - 20:44

Door webbeheerder op di 27 mrt 2018 – 23.47

Emmen – Donderdagavond 12 april gaat de scheidsrechtervereniging op zoek naar de voetbalkenner van zuid oost Drenthe. Anton Panneman uit Muntendam heeft een interessante voetbalquiz samengesteld. Iedereen die zijn voetbalkennis wil testen is welkom. Er zullen uiteraard vragen worden gesteld over spelregels maar ook zijn veel vragen over clubs en spelers. Eeuwige roem wacht op de winnaar.

Om 19.30 uur start de quiz en de deelname aan de quiz en de koffie is gratis. U kunt de auto parkeren op de parkeerplaats achter de Noord Tribune van het stadion van FC Emmen. Het clubhuis van de HZOD vindt u achter de Oost Tribune van het stadion gelegen aan de wielerbaan.

12 juli 2e zomertraining van 2018

ma, 09/07/2018 - 15:35

Komende donderdag 12 juli wordt de tweede zomertraining in Groningen gehouden. De training is op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen, van 20.00 – 21.15 uur. Ook dit jaar kan er vrijwel de gehele zomer worden getraind in Groningen. Ook leden van andere scheidsrechtersverenigingen zijn van harte welkom. Na de korte stop in juni kan er vanaf 5 juli iedere donderdagavond van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgrasveld achter het GRC-clubhuis. Het clubhuis én de douche- en kleedgelegenheid is uiteraard ook gewoon open/beschikbaar. Let op: in de kantine kan alleen per pin worden betaald! De trainingen staan onder leiding van Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Klik hier voor de opbouw van de trainingen.

De zomertrainingen zijn in juli en augustus elke donderdagavond op Corpus den Hoorn. In juli op veld 4 (achter het GRC-clubhuis) en vanaf augustus weer op onze reguliere veld 8 (naast hockeyveld). Vanaf 4 september hervatten we ook de trainingen op dinsdagavond. Ook komend seizoen kan er op dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur worden getraind.

Op donderdag 2 augustus wordt de FIFA-test geoefend tijdens de training. Noteer alvast de datum.

Onze masseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren is ook komend seizoen iedere donderdagavond aanwezig. Ook tijdens de zomertrainingen! Klik hier voor meer info.

Graag tot 5 juli!

Verslag Rabobank Sponsorfietstocht

za, 07/07/2018 - 15:20

De Rabobank Sponsorfietstocht die op zaterdag 30 juni werd gehouden, heeft onze vereniging 85 euro opgeleverd, volgens de opgave van de bankier. De tocht, met afstanden van 15, 30, 60 of 80 kilometer, werd in tropische omstandigheden afgelegd. De kas van onze vereniging werd gespekt door Clemens en Mieke Govers, die lekker rustig op hun elektrisch ondersteunde fietsen 30 km aflegden, Herman Schippers en zijn broer, die er 60 km uitpersten, uw secretaris (die snel 15 km wegpedaleerde en spijt had dat hij niet de dubbele afstand had genomen) en uitblinker Maarten Streef, die de langste afstand verslond op zijn aluminium ros. Volgens berekeningen van de penningmeester zou dit moeten resulteren in een bedrag van 90 euro, maar de Rabobank heeft kennelijk anders besloten.

Volgend jaar hopen we meer deelnemers te kunnen noteren, want deze gezonde en gezellige lichaamsbeweging is zowel goed voor uzelf als voor de clubkas. Met 7 man werd 85 euro binnengehaald; stel je voor wat voor een bedrag het zou kunnen worden met 20 of 25 deelnemers! En je mag iedereen – familie, vrienden, onbekenden – namens de vereniging inschrijven. Dus wellicht tot volgend jaar.

 

Het bericht Verslag Rabobank Sponsorfietstocht verscheen eerst op COVS Gouda.

Spelregelvraag van de week (6 juli 2018)

vr, 06/07/2018 - 15:50

Tijd voor de 416e spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had C-B-B moeten zijn: voor het beledigen geldt als persoonlijke straf altijd het tonen van de rode kaart. Omdat het in dit geval gebeurt tegenover de scheidsrechter, is de spelhervatting een indirecte vrije schop en wel op de plaats waar de speler stond die de scheidsrechter beledigde.

Wil je alle eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (6 juli 2018):

Een speler die buiten het veld aan een blessure is behandeld, kan de wedstrijd niet voortzetten. De wisselspeler die hem vervangt komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander. Hoe moet een scheidsrechter hier beslissen?

A. De speler begaat 2 overtredingen tegelijkertijd. Zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem twee keer een gele kaart en daarna rood en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de bal van de overtreding.

B. De scheidsrechter bestraft alleen de 1e overtreding, het zonder toestemming betreden van het speelveld, toont hem de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

C. De scheidsrechter bestraft de meest ernstige overtreding en toont de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

D. Scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding) en toont de wisselspeler een gele kaart, en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan.

Laat onderstaand het juiste antwoord weten.

Verslag grote schoonmaak clubhuis

do, 05/07/2018 - 17:34

Op maandag 2 juli vond weer de jaarlijkse grote schoonmaak van ons clubhuis ‘De Haven’ plaats. Lees verder voor het verslag van Wim Steman.

Nadat enkele dagen eerder door Johan de Groot al de stoepen waren gereinigd en de grasranden langs de stoepen waren afgekant, kon een groep vrijwilligers om 18.00 uur van start met het grote schoonmaakgebeuren.
Deze groep bestond uit: Henk van der Pijl, Geurt Vink, Frans Haket, Rein van Werven, Harry Hurenkamp, Harry Witteveen, Wim Steman, Minie Steman, Gertie Schol en Andries Versloot.

Allereerst werd gestart met alle tafels en stoelen vanuit de zaal gezien het mooie, droge weer buiten te zetten. Hierop kon de zaal vanuit alle kanten grondig aangepakt worden. Het plafond en de muren werden afgestoft en de vloer kon zodoende grondig geboend worden Ook werd er achter de bar een en ander goed onder handen genomen worden.
Aan de voorzijde werden de toiletten goed onderhanden genomen en waren weer spic en span.

De bestuurskamer werd van alle moeilijk bereikbare stoffigheden ontdaan. Jammer is het dat deze bestuurskamer nogal eens gebruikt wordt voor opslag van materiaal, materieel of andere gebruiksvoorwerpen. Dit is een bestuurskamer niet waardig. Misschien is het de moeite waard om eens de mogelijkheden te onderzoeken voor een betere en makkelijk bereikbare plaats boven, of elders in of om het gebouw. Ook de kleedkamers werden grondig aangepakt. De tegels werden geboend en de muren en banken werden met water gereinigd. Binnen en buiten werden alle ruiten gelapt en de deuren opgeschoond.

Al met al was het toch wel een te grote bezigheid voor de te weinig aanwezige medewerkers. Daarom nogmaals een oproep om er over na te denken om bij een volgende grote schoonmaak eens te bezien om hier ook een bijdrage aan te leveren. Mogelijk meer aandacht hieraan besteden via publicaties op de SAO-site, de nieuwsbrief en prikborden in het clubhuis kan nooit kwaad en misschien wel een oplossing zijn.

Al met al met een zeer nuttige avond en voelde een ieder zich zeer voldaan nu alles weer zo fris en opgeruimd aanvoelde.

mede namens alle schoonmakers,
Wim Steman

Het bericht Verslag grote schoonmaak clubhuis verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Training 11 juli van 19.00 tot 19.45 uur!

wo, 04/07/2018 - 21:43

Training start om 19.00 uur, hapjes en drankje bij de halve finale!

Woensdag 11 juli wordt een halve finale van het WK in Rusland gespeeld. Aangezien deze om 20.00 start beginnen we deze avond al om 19.00 uur en duurt de training 45 minuten. Vanaf 20.00 uur wordt de halve finale op de tv gescreend en wordt er door de RSV een hapje en drankje verzorgd.

Tot volgende week!

Onderwerp: Groepen: Leden

Scheidsrechter een hobby??

wo, 04/07/2018 - 17:42

Tja de maatschappij veranderd in rap tempo, dat heeft ook zijn weerslag op de vrijwilliger.
In de 60, 70 , 80 en negentiger jaren van de vorige eeuw, was een hobby als scheidsrechter meestal aan de orde na een actieve amateur voetbal carrière, de uitzonderingen daar gelaten.
Men deed een cursus bij de KNVB en werd scheidsrechter.
Men werd een keer of 6 per seizoen bekeken en aan de hand daarvan promoveerde men naar de hogere klassen.
Ook in die tijd bepaalde een scheidsrechters commissie over degradatie en promotie.
Had je geluk, dan bepaalden de zogenaamde kenners?? hoe snel dat ging.
Vanuit de KNVB afdeling Limburg, ging je naar de grote KNVB, waarna je in het gunstigste geval in 4 jaar in groep 1 stond.

In deze huidige tijd zijn jongelui al vaak met hun 16 e scheidsrechter en zijn de zogenaamde talenten? binnen een paar jaar aan de top.
De ervaring moet dan nog worden opgedaan, want de hierboven bovengenoemde groep vrijwilligers, deed daar gemiddeld zo’n 8 jaar over en had dan meestal ook al een voetbal carrière er op zitten.

Met de komst van de KNVB academie zijn de eisen voor scheidsrechter en promotie boven de groep F, de vroegere groep 3 behoorlijk aangescherpt.
30 jaar is al oud!!

Let wel we praten nog steeds over vrijwilligers, met een vrijwilligers vergoeding en km geld.

De generatie van de 70, 80, en negentiger jaren met hun ervaring, vallen hierdoor in een gat, maar dragen wel nog steeds het grootste gedeelte van de competitie met hun arbitrage.
Dat deze generatie op den duur door jongere vervangen moet  worden  is logisch.
Maar fluit de huidige jongere generatie ook tot hun 60 ste ???? Ik denk van niet.
De huidige maatschappij is zo divers, dat er veel meer afvallers zullen zijn!!!!

De echte top, is voor de meeste jongeren een utopie, want die word vanaf groep F steeds smaller.
De rapportage is al meer dan 50 jaar aan kritiek onderhavig en promotie ligt vaak in de handen van kenners ???
Ook vrijwilligers !!
Zo kan het zijn dat iemand vorig seizoen in zijn groep op plek 6 stond, niet promoveerde en nu afgelopen seizoen 17/18 op plek 25.
Is deze scheidsrechter in een seizoen zoveel slechter geworden, ik geloof daar absoluut niet in.
Formules worden door de vaste arbeidskrachten op de rapportages losgelaten, van strenge en minder strenge rapporteurs ( vrijwilligers ) die niemand meer begrijpt.
Daarbij is voor veel vrijwilligers( rapporteurs) het gemakkelijkste om het C syndroom toe te passen, want dan is veel moeilijk schrijfwerk om een B of een A toe te lichten, overbodig en word dan gemakshalve niet gegeven, zeker niet aan de oudere scheidsrechter.
Zorg hier dan ook voor beter geschoolde rapportage vrijwilligers op basis van eerlijkheid en geen willekeur en een vergoeding gerelateerd aan de huidige maatschappij.

Zijn trouwens de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een vrijwilliger, wel realistisch voor amateur hobbyisten???
Bevorderd dit de houdbaarheidsdatum van deze vrijwilliger, in een maatschappij met vele hobby mogelijkheden ??
Ik denk van niet !!!
Dat strengere eisen, kwaliteit verhogend zijn, zou kunnen, maar voor de hobbyist zal dit alleen de drempel verhogen om überhaupt door te gaan.
Zolang er vanaf de tweede klasse, assistenten van verenigingen fungeren als grensrechters, zal de kwaliteit van de vrijwillige scheidsrechter onder druk blijven staan.
Een cursus voor de professionele arbeidskracht, hoe ga ik om met vrijwilligers en hoe behandel ik die, zou een van de eisen moeten zijn voor deze mensen.

Tot slot, als je de eisen dan toch moet en wilt aanscherpen bij vrijwilligers, met o.a. een vernieuwde SO2 EN SO1 cursus, doe dat dan gratis en niet voor bijna 100,00 euro. ( het zijn vrijwilligers )
En laat ze pas betalen, als ze afhaken.
De toekomst zal bepalen wat er gebeurd met de vrijwillige scheidsrechter, want televisie beelden bepalen de houdbaarheid van deze vrijwilliger in de toekomst, ook in het amateurvoetbal.
Voetballers gedragen zich naar die beelden, daar doen strengere eisen voor vrijwilligers ( scheidsrechters  ) ook niets aan.
Scheidsrechters ( vrijwilligers ) kun je vol stoppen met regels, maar de praktijk bepaald aanpak, de kwaliteit en die is voor ieder individu anders.

In gesprek met… Theo Krijn!

zo, 01/07/2018 - 19:42

In deze rubriek interviewt onze eigen Piet Philipsen maandelijks SVO-leden. Deze maand gaat hij in gesprek met Theo Krijn.

Theo Krijn is zijn woonplaats Tegelen – ook wel bekend als ‘Plank City’ – vanaf zijn geboorte in 1946 tot nu altijd trouw gebleven. Hij en zijn vrouw Ine hebben samen één dochter. Van beroep was Theo fabriekswever, maar dat veranderde toen de fabriek failliet ging. In de tien volgende jaren werkte hij in Duitsland. In de resterende tijd tot aan zijn pensioen werkte Theo als ambtenaar bij de gemeente Tegelen, die tijdens zijn diensttijd heringedeeld werd bij de gemeente Venlo.

Alleen in het begin van zijn jeugd voetbalde Theo bij Sportclub Irene uit – natuurlijk – Tegelen. Vanaf zijn zestiende begon hij met het fluiten van jeugdwedstrijden bij deze vereniging. Op aanraden van oud-SVO’er en oud-scheidsrechter Jan Kuijpers ging Theo op tweeëntwintigjarige leeftijd senioren fluiten voor de KNVB. De aanleiding daarvan is noemenswaardig: Krijn en Kuijpers hielden een weddenschap. Als VVV zich zou handhaven in de Eredivisie zou Theo seniorenscheidsrechter worden. Het laat zich uiteraard raden wat er met VVV gebeurde dat seizoen…

Theo Krijn sprak met zichzelf af dat hij op zijn vijftigste zou stoppen als scheidsrechter. Na een achtentwintigjarig ‘dienstverband’ hield hij zich aan deze afspraak en hing hij de fluit aan de spreekwoordelijke wilgen. Eén van zijn mooiste herinneringen aan zijn tijd als scheidsrechter is de promotiewedstrijd tussen Sportclub Caberg en DBSV op een zaterdagavond in mei voor ruim vier duizend (!) toeschouwers. Een mindere herinnering heeft Theo aan de wedstrijd Centrum Boys tegen White Stars, omdat de gemoederen na afloop oververhit raakten. Er vielen helaas rake klappen. Desalniettemin heeft dat de pret van Theo in zijn hobby niet mogen drukken!

Tijdens het interview geeft Theo aan dat hij eigenlijk geen andere hobby’s of nevenfuncties heeft. Des te opvallender is het dat hij elke maandagochtend aanwezig is in ons clubhuis voor het onderhoud. Ook op donderdagavonden is Theo doorgaans aanwezig voor een gezellige babbel en een potje kaarten. Enkel wanneer hij samen met Ine op vakantie is naar Oostenrijk ontbreekt zijn aanwezigheid in Huize Unicum. Op 1 mei 2018 was Theo al vijftig jaar lid van onze scheidsrechtersvereniging. Hij draagt de vereniging een ontzettend warm hart toe, maar vindt het jammer dat de aanwas van jeugdige scheidsrechters beperkt is. We hopen dat Theo nog lang lid blijft van onze vereniging en stellen zijn inzet en betrokkenheid enorm op prijs. Geweldig, Theo!

Een vooruitblik

zo, 01/07/2018 - 15:49

Voor het komende seizoen 2018-2019 zijn een aantal belangrijke data bekend! Deze kunt u vanaf heden vinden onder activiteiten.

Het bericht Een vooruitblik verscheen eerst op COVS Gouda.

De geschiedenis van het WK met Ben van Maaren deel 1

zo, 01/07/2018 - 13:29

Ons kikkerlandje is, zoals jullie vast hebben gemerkt, helaas niet aanwezig op deze editie van het Wereldkampioenschap voetbal. Toch blijft het leuk om naar te kijken en al helemaal als je wat meer weet over de geschiedenis van dit evenement. Het toeval wil dat op vrijdag 22 juni 2018 ons lid en tevens radioverslaggever Theo Klomp met onze secretaris Ben van Maren sprak over de oorsprong van het WK. Zo stelde Theo onder andere de volgende vraag aan Ben: “Hoe is het WK ooit ontstaan?”…

Het bericht De geschiedenis van het WK met Ben van Maaren deel 1 verscheen eerst op COVS Gouda.

Komende donderdag 5 juli 1e zomertraining 2018-2019

zo, 01/07/2018 - 09:24

Komende donderdag 5 juli worden de trainingen in Groningen hervat! De eerste zomertraining is op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen, van 20.00 – 21.15 uur. Ook dit jaar kan er vrijwel de gehele zomer worden getraind in Groningen. Ook leden van andere scheidsrechtersverenigingen zijn van harte welkom. Na de korte stop in juni kan er vanaf 5 juli iedere donderdagavond van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgrasveld achter het GRC-clubhuis. Het clubhuis én de douche- en kleedgelegenheid is uiteraard ook gewoon open/beschikbaar. De trainingen staan onder leiding van Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Klik hier voor de opbouw van de trainingen.

De zomertrainingen zijn in juli en augustus elke donderdagavond op Corpus den Hoorn. In juli op veld 4 (achter het GRC-clubhuis) en vanaf augustus weer op onze reguliere veld 8 (naast hockeyveld). Vanaf 4 september hervatten we ook de trainingen op dinsdagavond. Ook komend seizoen kan er op dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur worden getraind.

Onze masseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren is ook komend seizoen iedere donderdagavond aanwezig. Ook tijdens de zomertrainingen! Klik hier voor meer info.

Graag tot 5 juli!

Advertentie